Oriola Oyj kertoi maanantaina saaneensa valmiiksi yhteistoimintaneuvottelut, jotka julkistettiin kesäkuussa.

Yritys vähentää 83 työtehtävää. Lopputulos on melko linjassa yrityksen kesäkuussa tekemän arvion kanssa. Silloin arveltiin, että vähennystarve on enintään 90 tehtävää.

Henkilöstövähennykset toteutetaan pääosin päättämällä sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Noin neljännes henkilöistä, joiden työtehtävä lopetetaan, sijoittuu uusiin tehtäviin yhtiön sisällä, pääasiassa apteekkiverkostossa.

Oriola tarjoaa erilaisia tukitoimia niille, joihin uudelleenjärjestelyt kohdistuvat.

Neuvottelujen kohteena oli yhteensä noin 3 500 työntekijää molemmissa toimintamaissa Suomessa ja Ruotsissa. Yt:t koskivat kaikkia työntekijöitä pois lukien tuotantotyöntekijät ja taloushallinnon organisaation työntekijät molemmissa toimintamaissa sekä henkilöstöpalveluiden apteekkihenkilökunta Suomessa.

Oriola arvioi saavuttavansa uudelleenjärjestelyillä noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöjen odotetaan toteutuvan osittain vuoden 2019 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen ja täysimääräisesti vuonna 2020.

Henkilöstövähennyksiin liittyvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa ja ne kirjataan vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Prosessin aikana tarkasteltiin myös Ruotsin apteekkiverkostoa ja 9 apteekkia on päätetty sulkea vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Apteekkien sulkemiseen liittyvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 3,9 miljoonaa euroa ja ne kirjataan vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Uudelleenjärjestelyt ovat osa Oriolan helmikuussa aloittamaa 20by20 Excellence -ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue myös:

Lääkkeitä ostetaan yhä enemmän verkossa: Oriolalta tulosvaroitus (MU 19.6.2019)

Toimitusongelmista kärsinyt Oriola saa uuden toimitusjohtajan (MU 19.12.2017)

Fimea ei saa julkaista Oriolan tarkastuspöytäkirjoja – Oriola haki oikeudelta julkaisukiellon (MU 27.11.2017)