Terveys- ja hyvinvointialan yhtiö Oriola vähentää yhteensä 120 työtehtävää yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi.

Tehtävistä 52 vähennetään Suomesta ja 68 Ruotsista.

Oriola päättää sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita.

Yhtiö kertoo tarjoavansa erilaisia tukitoimia niille, joihin toimenpiteet kohdistuvat.

Aiemmin yhtiö arvioi, että yhteistoimintaneuvottelut voisivat johtaa enimmillään 130 työtehtävän vähenemiseen. Oriolan tavoitteena on yksinkertaistaa toimintaansa ja parantaa kannattavuuttaan. Se kertoo optimoivansa toimintamalliaan ja uudistavansa organisaatiorakenteensa.

Uusi toimintamalli ja maakohtainen organisaatiorakenne ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Oriola arvioi, että uudelleenjärjestelyn myötä se saavuttaa noin seitsemän miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Säästöjen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Henkilöstövähennyksiin liittyvien oikaisuerien arvioidaan olevan noin 2,9 miljoonaa euroa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat noin 600 työntekijää Oriolan molemmissa toimintamaissa, Ruotsissa ja Suomessa.