Optikot ja silmälääkärit ovat vuosien julkisen riitelyn jälkeen sopineet optikkoliikkeissä tehtyjen silmänpohjakuvauksien pelisäännöistä.

Optikkotoimintaa ohjaava Optometrian Eettinen Neuvosto on laatinut ohjeistuksen optikon tekemästä silmänpohjatutkimuksesta.

Uusien sääntöjen mukaan optikkoliikkeessä tutkittavaa on informoitava siitä, mitä rajoitteita optikon tekemään tutkimukseen ja arviointiin liittyy.

– Tämä on yhdessä optisen alan kanssa muotoiltu lausunto, joka vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä SSLY on ehdottanut, sanoo Suomen Silmälääkäriyhdistyksen SSLY:n puheenjohtaja, professori ja ylilääkäri Kai Kaarniranta.

– Toivon, että kenttä nyt noudattaa näitä sääntöjä.

Kaarnirannan mukaan säännöt ovat yksi askel eteenpäin silmälääkärien ja optisen alan yhteistyön eteenpäin viemisessä.

– Nyt täytyy katsoa, miten optisen ammattihenkilöstön vastuu toteutuu. Toivon todella, että tämä parantaa kiistatilannetta.

Myös Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimitusjohtaja Panu Tast on tyytyväinen.

– Tarve yhteisille pelisäännöille on tiedostettu pitkään. Kun kaksi professiota on keskustellut, aina riittää viilattavaa sananmuodoissa, Tast muotoilee.

– Jossakin vaiheessa on viisautta, että laaditaan riittävän hyvä ohjeistus, jonka kanssa kumpikin osapuoli voi elää.

Uusissa säännöissä on annettu pelisäännöt myös jatkotutkimuksiin ohjaamisesta. Säännöissä on määritelty suositeltavat löydökset, jotka optikko voi kirjata ohjatessaan potilasta jatkotutkimuksiin.

– Tällainen tietokatko on yleensä esiintynyt silloin, kun asiakas on hakeutunut itsenäisesti jatkotutkimuksiin julkisen terveydenhuollon puolelle, Tast sanoo.

Epävarmoissa tapauksissa optikon on suositeltavaa pyytää silmälääkärin arviota ennen tutkittavan mahdollista jatkotutkimuksiin ohjaamista.

Suositeltavaa on myös, että silmälääkäri antaa optikon löydöksestä palautteen.

Optinen ala ja silmälääkärit ovat riidelleet optikkoliikkeiden tekemien silmänpohjakuvausten vaikutuksesta potilasturvallisuudesta vuosia.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveydenhuoltoa valvova Valvira ovat molemmat antaneet lausunnot, joiden mukaan optikkoliikkeissä voidaan tehdä silmänpohjakuvauksia.

Kaarnirannan mukaan pohja uusille pelisäännöille luotiin viime syksynä SSLY:n järjestämässä Silmäterveyden foorumissa, jossa kokoontuivat alan toimijat ja virkamiehet.

– Tavoitteeni oli, että puheenjohtajakauteni aikana asiaan saadaan ratkaisu. Oli turhauttavaa työskennellä tilanteessa, jossa potilasturvallisuus vaarantui ja optikoiden ja silmälääkärien yhteistyö ei kohdannut. Tärkeintä on nyt huomioida potilas tai asiakas, ja jättää bisnesajattelu sivummalle.