Lyhytaikainen opioidiannos näyttää muokkaavan tunnekokemuksia positiiviseen suuntaan.

Suomalaistutkijoiden tuore tutkimus on tuonut lisää tietoa siitä, miten opioidit vaikuttavat ulkopuolisten ärsykkeiden herättämiin tunnevasteisiin. Tästä ei ole ollut paljoa tietoa, mutta on oletettu, että opioidit voivat tehokkaan kivunlievityksen lisäksi kohentaa mielialaa.

Oletukset saivat tukea Helsingin yliopiston, Husin, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston yhteisessä tutkimuksessa. Siinä tarkasteltiin remifentaniili-opioidin sekä opioidien vastalääkkeenä käytetyn naloksonin vaikutuksia tunteisiin, joita koehenkilöt kokivat katsoessaan erilaisia elokuvakatkelmia.

Opioidin havaittiin voimistavan mielihyvän tuntemuksia ja heikentävän negatiivisia tunnekokemuksia.

– Tämä voi olla yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi joillekin kehittyy riippuvuus heti ensimmäisten opioidikokemusten jälkeen, anestesiologian erikoislääkäri, LT Tarja Heiskanen Husista toteaa.

– Kaiken kaikkiaan tuloksemme viittaavat siihen, että emotionaaliset vasteet ulkopuoliseen ärsykkeeseen tapahtuvat opioidijärjestelmän kautta.

Opioidien vaikutus tunnevasteiden ja mielialan muutoksiin kuitenkin muuttuu, kun lääkettä käytetään pitkäkestoisesti.

– Pitkäaikainen opioidien käyttö muokkaa aivojen palkitsemisjärjestelmää ja vähentää sen herkkyyttä. Ihmisen kyky kokea mielihyvää ulkopuolisten ärsykkeiden johdosta turtuu, ja tämä puolestaan kasvattaa masennuksen riskiä.