Päihdehoitoon viime vuonna hakeutuneiden huumeidenkäyttäjien yleisimmin käyttämät päihteet olivat opioidit (77 % asiakkaista), stimulantit (52 %) ja kannabis (52 %). THL:n julkaiseman tilastoraportin mukaan yleisin opioidi oli korvaushoitolääkkeenäkin käytetty buprenorfiini. Sen mainitsi ensisijaisena ongelmapäihteenä yli kolmannes asiakkaista. Stimulanteista eniten käytettiin amfetamiinia. Stimulantit oli ensisijainen ongelmapäihde 17 prosentille asiakkaista.

Opioidien väärinkäyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti. Vielä 2000-luvun alussa päihdehoitoon hakeutuneista opioideja käytti hieman yli 30 prosenttia.

Valtaosa asiakkaista käytti useita ongelmia aiheuttavia päihteitä. 77 prosenttia asiakkaista mainitsi vähintään kaksi ongelmapäihdettä, ja 49 prosenttia asiakkaista oli käyttänyt vähintään kahta päihdettä kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (70 %) ja valtaosin 20–39-vuotiaita (74 %).

Suurin osa (87 %) huumehoidon asiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (77 %).