Itä-Suomen yliopiston uuden tutkimuksen mukaan opioidien käyttö ei lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.

Riskiä ei havaittu myöskään pitkäkestoisessa, yli vuoden kestäneessä käytössä. Riski ei lisääntynyt myöskään niillä, joilla kumulatiiviset eli yhteenlasketut annokset seurannan aikana olivat korkeimmat.

Aiemmin Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa oli havaittu suuren kumulatiivisen annoksen käyttäjillä kohonnut riski sairastua dementiaan. Tätä riskiä ei havaittu kuitenkaan suomalaistutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin Pain Medicine -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimus on laajin aihetta käsittelevä tutkimus. Opioidien käytön yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin selvitettiin osana yliopiston valtakunnallista rekisteripohjaista Medalz-tutkimusta, jossa seurataan vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia.

Tutkimusaineistoon kuului 70 718 Alzheimerin tautiin sairastunutta sekä 282 862 vertailuhenkilöä.

Opioidit ovat keskushermostoon vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä. Vaikka suomalaistutkimuksen mukaan niiden käyttö ei lisää Alzheimerin taudin riskiä, opioidien käyttöön liittyy kuitenkin muita haittoja. Esimerkiksi väsyttävyyden ja tarkkaavaisuuden heikkenemisen vuoksi opioidien käyttöä tulisi rajoittaa vain vaikeimpien kiputilojen hoitoon.

Opioidien käyttöön voi kehittyä myös riippuvuus ja toleranssi, eli aiempi annos ei enää riitä poistamaan kipua, vaan tarvitaan jatkuvasti suurempia annoksia saman vaikutuksen aikaansaamiseksi.