Pandemia ei näytä ratkaisevasti hidastaneen opioidikorvaushoitoja, ainakaan ensimmäisenä vuotena.

Korvaushoidon piirissä olevien opioidikäyttäjien osuus päihdehoidossa kasvoi edelleen vuonna 2020, kuten se on tehnyt jo pitkään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sivuillaan.

Korvaushoitoa saavien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000 alkaen, jolloin opioidikorvaushoito tuli Suomessa mahdolliseksi.

Päihdehoidon huumeasiakkaista puolet oli toissa vuonna opioidikorvaushoidon piirissä. Opioidikäyttäjistä korvaushoitoa sai kaksi kolmasosaa.

Korvaushoidon tavoitteena on opioidiriippuvuuden haittojen vähentäminen tai siitä kuntoutuminen, kertoo A-klinikan Päihdelinkki.

Kipulääkkeiksi alunperin tarkoitetut opioidit voivat säännöllisessä pitkäaikaiskäytössä aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, ja niiden käyttöön liittyy hengenvaarallisen yliannostuksen riski.

Suomessa opioidiriippuvuus on yleisin syy hakeutua huumehoitoon. THL teki kyselyn huumehoidon asiakkaille. Heitä pyydettiin nimeämään maksimissaan viisi itselleen ongelmallisinta päihdettä.

Asiakkaista 83 prosenttia käytti kahta tai useampaa päihdettä, 53 prosenttia ilmoitti sekakäyttävänsä päihteitä, ja 15 prosentilla oli vaikeuksia nimetä ongelmallisin päihde.

Asiakkaat nimesivät edellisen kuukauden aikana käytetyiksi ongelmapäihteiksi useimmiten stimulantit (58 %), uni- ja rauhoittavat lääkkeet (54 %), kannabiksen (51 %), opioidit (48 %), sekä alkoholin (37 %).

Aineiston asiakasmäärä väheni vuodesta 2019, mutta kuukausittaisen vertailun perusteella koronaepidemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi asiakasmääriin huumehoidossa, THL kertoo.

Korvaushoidon tarjoaminen ei ole mielipidekysymys

Opioidikorvaushoidon toteuttaminen on kunnille lakisääteistä, eli se ei ole mielipidekysymys, kertoo A-klinikka. Korvaushoitoon liittyy hoitotakuu, joka määrittää, että hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Korvaushoito on pitkäkestoista ja monille päivittäistä, joten sitä tulee tarjota mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa.

Korvaushoidon ei tulisi olla ensisijaista hoitoa, sillä silloin, kun hoitoon päästään ja hakeudutaan varhaisessa vaiheessa, muut hoitomuodot ovat tuloksellisia opioideista vieroittautuessa, kirjoittaa Päihdelinkki.

LUE MYÖS: