Kelan opiskelijalapsiperheille maksama opintorahan huoltajakorotus nousee ensi vuoden alussa.

Opintorahan huoltajakorotus on 100 euroa kuussa tammikuun alusta lähtien. Vielä nyt huoltajakorotus on 75 euroa. Huoltajakorotuksen saajia on Kelan mukaan noin 15 000.

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada 250,28 euron opintorahan päälle huoltajakorotuksen. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen.

Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Tammikuusta alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 euroa kuukaudessa. Asumislisä suurenee noin 350:llä ulkomailla opiskelevalla.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuki suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa ilman hakemusta.

Opintotuen saajan omien tulojen vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen muutoksen mukaan. Tukivuosien 2020 ja 2021 tulorajoihin tulee sen mukaisesti 4,5 prosentin korotukset. Jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta, hänellä voi olla opintotuen lisäksi muita tuloja 12 498 euroa vuodessa. Tulorajan korotus on 525 euroa. Jos opintotukikuukausia on 10, vuosituloraja on 11 116 euroa.

Opintotuen uudet tulo- ja takaisinperintärajat ovat nähtävissä kela.fi-sivuilla.