Tyypin 2 diabeteksen omahoito parantaa koettua hyvinvointia, mutta vaatii potilaan sitoutumista, osoittaa Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Potilaita tulisikin motivoida ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan.

Diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot vaikuttavat monin tavoin elämänlaatuun ja voivat johtaa monielinhäiriöihin. Maailmanlaajuisesti noin 10 prosenttia aikuisista sairastaa diabetesta, mutta hoitoon ei aina sitouduta parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka tutkimusnäyttö diabeteksen omahoidosta on vahvistunut.

Yhteiskuntatieteiden maisteri FangFang Zhao tarkasteli väitöstutkimuksessaan tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden omahoitoon liittyviä tekijöitä.

Empiirisessä tutkimuksessa analysoitiin omahoitotoimenpiteiden taustatekijöitä ja hoitotuloksia kahdessa vaiheessa.

Zhao kartoitti kyselylomakkeella diabeetikoiden taustat, kuten demografiset tekijät, terveystiedot sekä tiedot potilaan saamasta sosiaalisesta tuesta ja koetusta optimismista. Kyselyssä kerättiin myös tietoa osallistujien kielteisistä tunteista ja saavutetuista myönteisistä terveysvaikutuksista.

Kolme kuukautta myöhemmin toisen kyselylomakkeen avulla tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia tuen saannilla ja optimismilla oli omahoitotoimenpiteisiin.

Osana tutkimustaan Zhao teki systemaattisen kirjallisuuskatsauksen.

Omahoito voi Zhaon tutkimuksen perusteella parantaa koettua terveyttä ja hyvinvointia, vaikka tilastollista yhteyttä resilienssiin tai sairauteen liittyvään elämänlaatuun ei kyetty osittamaan.

Omahoitotoimenpiteet ovat kuitenkin yhteydessä potilaan kokeman stressin vähenemiseen ja subjektiivisen hyvinvoinnin parantumiseen.

– Onnistunut omahoito näytti liittyvän esimerkiksi matalampaan koetun stressin määrään, Zhao kertoo tiedotteessa.

Kirjallisuuden perusteella teoriaan pohjaava potilaan omahoidon opettaminen näyttäisi vaikuttavan omahoitoon enemmän kuin rutiininomainen opetus. Väitöstutkimuksen mukaan myös objektiivisella tuella on merkitystä.

Zhaon väitöskirja tarkastetaan 4. joulukuuta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.