Pohjoisten sairaanhoitopiirien ja useiden kuntien yhteisessä Kytke-hankkeessa on onnistuttu kehittämään lukuisia käytännön toimintamalleja hoitoketjujen parantamiseksi.

Usein hankkeiden ongelma on se, että hyvätkin innovaatiot unohtuvat ajan myötä tai ne jäävät syystä tai toisesta vain pienen piirin tietoon.

Ainakin Oulun seudulla näyttää tässä mielessä paremmalta.

Iso osa viime vuonna päättyneen hankkeen malleista on jäämässä pysyviksi. Näitä ovat muun muassa eri sairausryhmien hoitokoordinaattorit, Oulun kaupunginsairaalassa kehitetty kotisaattohoidon malli ja onkologian videokonsultaatio lääkärien, potilaan ja omaisten välillä.

Kytke-hankkeen onnistumisten takana on se, että mukana olleet kymmenet ammattilaiset ovat olleet aidosti innostuneita kehittämään omaa työtään ja potilaiden hoitoa. Tämä ja henkilökunnan melko hyvä pysyvyys takaavat tulosten säilyvyyden.

Usein projektissa hankittu tietotaito katoaa projektipäällikön tai hanketyöntekijän mukana, kun hanke loppuu.

Oululaiset eivät myöskään panttaa tuloksiaan perisuomalaiseen tyyliin vaan jakavat hyvin mallinnettuja innovaatioitaan auliisti ja innolla eteenpäin.

Toivottavasti mahdollisimman moni hoitoketjujen katkeamisen ja kommunikaatiovaikeuksien kanssa painiva lääkäri ja terveydenhuollon päättäjä kävisi Kytke-hankkeen nettisivuilla kurkkaamassa, voisiko pohjoisen malleja soveltaa omassa yksikössä.