Tänään päättyvillä Turun Lääketiedepäivillä jaettiin tunnustuspalkinnot kolmelle.

Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen sai Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2019 Kliinisen silmän kehittämästään Excel-pohjaisesta, reaaliaikaisesta johtamistyökalusta ja sen tuomisesta käytäntöön.

Työkalun avulla henkilöstövoimavarat voidaan hyödyntää sairaalan arjessa paremmin. Siihen merkitään käytettävissä olevat hoitotyön resurssit yksikkötasolla, ja eri yksiköt voivat järjestelmän kautta varata itselleen tarvittaessa resursseja toisesta yksiköstä.

Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että Tuomisen yhdessä Fujitsu Finlandin kanssa kehittämä järjestelmä on jo todettu kliinisesti toimivaksi, ja se on otettu käyttöön laajasti eri puolilla Suomea. Raadin mukaan keksintö osoittaa, että yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä ja helpottaa lähiesimiehen työtaakkaa,

Keksintö on kliinisesti merkittävä, koska hoitotyön lähiesimiesten arkihaasteena on varmistaa riittävä hoitohenkilökunnan määrä ja osaaminen, mihin kuluu nykyisellään paljon aikaa ja vaivaa.

Tuominen työskentelee Tyksissä ylihoitajana ja viimeistelee väitöskirjaansa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.

Turun Lääketiedepäivät myönsi Oppimateriaalin tuottajapalkinnon sisätautien erikoislääkäri Jussi Haveriselle. Hän työskentelee Tyksin Medisiinisellä toimialueella. Palkintoesityksessä olivat mukana lukuisat Tyksin sisätautiklinikan erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit.

Haverinen palkittiin Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta. Opas jaetaan kaikille sisätaudeilla työskenteleville, ja sen saavat myös kaikki lääketieteen opiskelijat sähköisenä versiona.

Palkinnon perusteena olevaa opasta käytetään laajasti jokapäiväisessä työssä, ja siitä hyötyvät sekä opiskelijat että kokeneemmat kollegat. Opas on yhtenäistänyt monenkirjavaa nestehoitokäytäntöä eri sisätautiosastoilla.

– Jussi Haverinen on vaatimaton puurtaja, joka työskentelee aina tinkimättömästi potilaan parhaaksi. Tämä laaja-alainen opas kertoo erittäin hyvin Haverisen ahkerasta työnteosta ja pedanttisuudesta, palkitsemisperusteissa kerrotaan.

Kolmas Turun Lääketiedepäivillä jaettu tunnustus on Vuoden erikoislääkärikouluttajan titteli. Sen sai lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja. Hän toimii Tyksin Lasten ja nuorten klinikassa lasten ja nuorten teho-osaston osastonylilääkärinä ja lasten nefrologina.

Palkintoa esittäneet Lasten ja nuorten klinikan erikoistuvat lääkärit ja hiljattain valmistuneet erikoislääkärit luonnehtivat Katajaa innostuneeksi ja innostavaksi kouluttajaksi.

– Kataja on tiedollisesti ja taidollisesti osaava kouluttaja, joka motivoi kannustavasti oppimaan. Positiivinen asenne koulutukseen säilyy myös päivystysajalla, sanotaan perusteluissa.

Palkitsijoiden mukaan Kataja luo etupäivystäjälle turvallisen ja kannustavan ilmapiirin esimerkiksi itsenäiseen toimenpiteiden tekemiseen. Tyypillisesti Kataja haastaa keskustelulla erikoistuvan pohtimaan ongelmaa pelkkää käytännön kysymystä syvemmältä, perusteet luonnehtivat.

Katajan mainitaan myös toimivan itse loistavana esimerkkinä siitä, miten jatkuva opiskelu on luonteva osa lääkärin työtä. Lisäksi Kataja pyrkii aktiivisesti parantamaan ja kehittämään toimintatapoja.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta, klikkaa tästä .

Lue myös: