Valmistuvien lääkärien osaamistavoitteet hyväksyttiin lääketieteellisten tiedekuntien dekaanien kokouksessa 3. kesäkuuta melkein tasan vuosi sitten. Osaamistavoitteita on kaikkiaan 139.

Tavoitteiden perusteella voidaan olettaa, mitä palkattavalta tuoreelta lääkäriltä voidaan odottaa. Toki muutakin hyötyä tavoitteiden läpinäkyvyydestä on.

Diagnostiset taidot ovat paketin selkein osuus. Siihenhän kaikki tähtää, että lääkäri osaa valmistuessaan tehdä kliinisen yhteenvedon, ehdottaa sen perusteella diagnoosia ja arvioida potilaan toimintakykyä. Ehdottaa tutkimusvaihtoehtoja punniten riskejä, hyötyjä, kustannusvaikuttavuutta ja haittavaikutuksia ja neuvotella niistä tarvittaessa kollegojen kanssa. Tulkita tutkimustuloksia ja yhdistää niiden tiedot anamneesiin sekä laatia näiden pohjalta arvion taudista ja sen syistä. Ja ennen kaikkea laatia hoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa.

Muuta listaa lukiessa alkaa päätä huimata; kaikki vaatimukset täyttäviä ja empatian täyttämiä yli-ihmisiäkö lääkiksestä valmistuu? Syvempi tutkiskelu kyllä osoittaa, että kuuden vuoden aikana sisäistetty ammattitaito ja kohtaamisten harjoittelu hyvinkin voi johtaa kaikkien vaatimusten hallintaan.

Eikähän oppiminen koskaan pysähdy yhteen hetkeen tai päivämäärään, vaan jatkuu läpi koko elämän ja uravuosien.

Kaikki vaatimukset täyttäviä yli-ihmisiäkö lääkiksestä valmistuu?

Lääkäreitä kouluttava lastentautien professori Jarmo Jääskeläinen kysyi viestipalvelu Twitterissä tällä viikolla, mikä somekansan mielestä on hyvän lääkärin tärkein ominaisuus. Piti vastata yhdellä sanalla.

Twitter-listasta tuli paljon osaamistavoitteita lyhyempi. Kärkeen vastauksissa nousee kuuntelemisen taito. Jos ei kuuntele, mitä potilas kertoo, vaikuttaa ylimieliseltä eikä potilas koe tulleensa kohdatuksi. Kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot vastasi niin ikään moni. Pitää olla aidosti kiinnostunut.

Samaa sarjaa olivat vastaukset sosiaalinen älykkyys ja omien ennakkoluulojen ohittaminen. Tärkeitä taitoja missä tahansa tilanteessa, mutta etenkin silloin, kun vastaanotolle tulee esimerkiksi jonkin vähemmistöryhmän edustaja.

Toki osa piti tärkeimpänä ammattitaitoa, mutta moni myös muistutti, ettei sitä tietokonetta tuijotettaisi ainakaan ihan koko aikaa. Selän kääntäminen koetaan helposti torjunnaksi.

Näitä tärkeitä ominaisuuksia voisi kuvata yhdellä sanalla, joka on asenne. Kun se on hyvä, se riittää pitkälle.