Porissa toimiva maakunnallinen keskussairaala Satasairaala on valittu ainoana suomalaisena terveydenhuoltoalan edustajana kansainvälisen IHF-kilpailun finaaliin.

Kilpailun takana on International Hospital Federation (IHF) eli vuonna 1929 perustettu voittoa tuottamaton järjestö, jonka kautta sairaalat ja terveydenhuollon organisaatiot eri puolilta maailmaa vaihtavat tietoa ja hyviä käytäntöjään.

– Tämä on suuri kunnia. Olemme jo nyt ansainneet mittavan kansainvälisen tunnustuksen, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto sanoo tiedotteessa.

Satasairaalan tiedolla johdettu asiakaskokemuksen kehittämisen toimintamalli valikoitui finaaliin kilpailun kategoriassa Asiakaskokemuksen johtaminen ja palvelukulttuurin kehittäminen. Ehdolla oli peräti 121 hanketta, 92 organisaatiosta ja 34 eri maasta.

Kategorioiden ansioituneimmat palkitaan marraskuussa 2019.

Satasairaalan reseptiin asiakaskokemuksen parantamiseksi kuuluu, että sairaala kerää vuosittain yli 30 000 asiakaspalautetta. Palautteet raportoituvat reaaliajassa organisaation yksiköittäin.

Mittareina käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksenkin käyttämiä asiakastyytyväisyysmittareita, joten tulokset ovat vertailukelpoisia kansallisesti.

Asiakaskokemukselle on asetettu selkeät tulostavoitteet, joten palautteita ja työvireen muutoksia käsitellään säännöllisesti kaikilla sairaalan organisaation tasoilla.

Satasairaalassa on tehty havainto, että yksiköissä, joissa on hyvä työvire on myös asiakkaan kokemus tilanteesta hyvä.

– Koska tutkimuksissa on selkeästi todettu työvireen ja asiakaskokemuksen välinen yhteys, olemme aloittaneet jo syyskuussa 2017 henkilöstömme työvireen mittaukset. Seuraamme säännöllisesti miten työvire korreloi suhteessa asiakaskokemukseen, sanoo Satasairaalan asiakaspalvelupäällikkö Mari Viljanen-Peuraniemi.

Lisäksi sairaala on toteuttanut mittavat strategiset asiakastutkimukset sekä valinnanvapaus- ja vetovoimatutkimukset vuosina 2016 ja 2018.

Ensimmäisen toimintaohjelmakauden aikana Satasairaalan asiakaskokeilu parani merkittävästi. Tavoitetaso ylitettiin kaikissa toimintayksiköissä.

Tänä vuonna alkaneen uuden kauden tavoite on lähellä toteutumista.

Lue lisää:

Hoitoon pääsyä voi nyt seurata verkossa – eOdotus-jonomittari käyttöön Keski-Suomessa (MU 3.6.2019)

Lääkäreiden toiminta tallentuu tunnusluvuiksi – Uusi johtaja otti käyttöön digitaaliset laatumittarit (MU 17.5.2019)

Terveystalo haravoi 3,6 miljoonan suomalaisen potilasdatan – Selvittää mielenterveysongelmien syitä ja seurauksia (MU 4.4.2019)