Nivel- tai selkäkipu eivät ole kovinkaan luotettavia merkkejä sääennustetta tehdessä, ainakaan, jos uskotaan Harvardin lääketieteellisessä koulussa tehtyä tutkimusta.

Yhdysvaltalaistutkijoiden johtopäätös tuntuu oikovan ikiaikaista uskomusta sateisen sään ja nivel- ja selkäkipujen välisestä yhteydestä.

Sateisen sään on uskottu pahentavan tiettyjä oireita jo vuosisatojen ajan. Uskomusta on vuosien aikana luultavasti pönkittänyt niin perinnetietous kuin aiemmat pienet tutkimukset, joiden tulokset ovat olleet ristiriitaisiakin.

Harvardin lääketieteellisen koulun uudessa tutkimuksessa sateen ja nivel- tai selkäkivun välillä ei kuitenkaan löydetty mitään yhteyttä.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa aihetta lähestyttiin big datan avulla. Tutkijat yhdistivät miljoonia lääkärikäynneistä tehtyjä vakuutusvaatimustietoja tietoihin päivittäisistä sademääristä.

Vaikka kuinka tietoja tarkasteltiin, tutkijat eivät löytäneet korrelaatiota sademäärien ja nivel- tai selkäkivun vuoksi tehtyjen lääkärikäyntien välillä.

Tutkimuksessa käsiteltiin 11 miljoonaa amerikkalaisten tekemää perusterveydenhuollon käyntiä vuosien 2008 ja 2012 aikana.

Kliinikkotutkija Anupam Jena toteaa, että mikäli sade todella lisäisi kivuntunnetta niin, että ero olisi kliinisesti merkittävä, tutkijat olisivat näin suuresta aineistosta löytäneet ainakin pienen merkin vaikutuksesta.

Jena arvioikin, että ihmisen aivot ovat hyviä löytämään tiettyjä kaavoja, joista tulee lopulta itsensä toteuttavia: Jos odottaa polven sattuvan sateisella säällä, mutta näin ei käykään, asia unohtuu. Jos taas polvi oikeasti on kipeä ja kivusta syyttää sadetta, tämä uskomus iskostuu omaan mieleen.

– Lääkäreinä meidän pitäisi olla herkkiä sille, mitä potilaat meille kertovat. Kipu on kipua, sateella tai ilman. On kuitenkin tärkeä tietää, että kliinisesti katsottuna nivelen kipuoireet eivät vaihtele sään mukaan.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin BMJ-lehdessä.