Opiskelijoiden ravitsemukseen liittyvät yhteydenotot ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä viime vuosina lisääntyneet. Myös ravitsemukseen liittyvien palveluiden, kuten virtuaalisen ruokapäiväkirjan, käyttö on kasvussa.

— En usko tämän kertovan ongelmien lisääntymisestä vaan olevan signaali siitä, että opiskelijat haluavat entistä aktiivisemmin vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa myös ravitsemuksen avulla. Faktatiedon ohella onkin tärkeää tukea nuorten minäpystyvyyttä ja oman terveyden lukutaitoa, sanoo YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi tiedotteessa.

Tutkimustieto kertoo terveyttä edistävän ruokavalion toteutuvan opiskelijoilla edelleen liian heikosti.

— Positiivista on hedelmien lisääntynyt käyttö ja se, että opiskelijat ajattelevat ruokaa ostaessaan yhä useammin myös sen terveellisyyttä. Miinuspuolelle menee muun muassa maitotuotteiden käytön merkittävä väheneminen ja epävarmuus siitä, saadaanko kalsiumia muista lähteistä riittävästi, listaa yhteisöterveyden ylilääkäri Noora Seilo.

Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että noin viidesosa opiskelijoista ei juuri käytä opiskelijaravintoloiden palveluja. Terveyttä edistävä ruokavalio toteutuu kuitenkin useammin juuri niillä opiskelijoilla, jotka söivät pääaterian opiskelijaravintolassa.

YTHS on tarttunut lisääntyneeseen ravitsemusneuvonnan tarpeeseen ja nostanut opiskeluterveyden edistämisen valtakunnalliseksi teemaksi vuosille 2019–2020 ravitsemuksen.

Tämän kevään aikana YTHS kampanjoi hashtagilla #kaikkitietää ravitsemustiedon ja -suosituksen käyttöönoton ja noudattamisen vaikeutta vastaan. Hyvä ravitsemus ei synny sattumalta.