Terveydenhuollon IT-järjestelmät kehittyvät vauhdilla, kun digitalisaatio ja yleinen tekninen kehitys lisäävät niiden käyttömahdollisuuksia.

Lähitulevaisuudessa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää digitaalista tietoa voidaan kerätä niin kotona, hoitolaitoksissa kuin ambulansseissa olevista lääkintälaitteista ja järjestelmistä. Kerätty tieto syötetään verkkoon analysoitavaksi terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin, mahdollisesti tekoälyä ja data-analyysia hyödyntäen.

Terveystieto on jo lähtökohtaisesti korkean turvaluokan tietoa, joten terveydenhuoltoon liittyvää tietoa ja tietojärjestelmiä käsiteltäessä ovat tieto- ja kyberturvallisuus tärkeässä asemassa.

Jos tietoa vääristetään tai sen käyttö estetään, vaikutukset voivat olla kriittisiä.

– Digitaalisessa turvallisuudessa tekniikan rooli on suuri, mutta monimuotoisen ympäristön hallintaan liittyy paljon muutakin kuin tekniikkaa. Ihmisten ja organisaatioiden osaaminen sekä toimintaprosessit ovat ensisijaisen tärkeitä. Riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä, toteaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava lehtori Tero Kokkonen tiedotteessa.

IT-instituutissa on nyt alkanut Healthcare Cyber Range-hanke, jossa rakennetaan terveydenhuollon digitaalinen harjoitusympäristö sekä kehitetään terveydenhuollon toimijoiden kyberturvallisuustoimintaa käytännön pilottiharjoituksin.

– Osaamisen kehittämisen kannalta keskeisessä roolissa on harjoittelu. Hyökkäysten, haittaohjelmien ja uhkatilanteiden mallintamiseksi tarvitaan harjoitusympäristö, joka on täysin suljettu ja irti Internetistä sekä tuotantoverkoista. Kyberturvallisuusharjoitus- ja koulutustoiminnan avulla voidaan merkittävästi lisätä terveydenhuollon toimijoiden osaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Hankekokonaisuuden budjetti on 1,9 miljoonaa euroa. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto 850 000 euron osuudella.

Hankkeessa on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön asiantuntijoita, neljä sairaanhoitopiiriä ja kuntayhtymää, KELA, Huoltovarmuuskeskus sekä ICT-alan yrityksiä.