Suurin osa eli 89 prosenttia Omakantaa käyttäneistä apteekkien reseptiasiakkaista on tyytyväisiä Omakanta-palveluun, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 97 prosenttia Omakantaa käyttäneistä apteekkien reseptiasiakkaista oli käyttänyt Omakantaa reseptitietojen tarkastelemiseen. 96 prosenttia oli katsonut palvelusta terveydenhuollon käynneistä tehtyjä kirjauksia ja 90 prosenttia laboratoriotutkimusten tuloksia. Lisäksi 70 prosenttia Omakannan käyttäjistä oli tehnyt palvelussa reseptin uusimispyynnön.

Suurin osa eli 95 prosenttia kyselyyn vastanneista Omakannan käyttäjistä koki palveluun kirjautumisen olevan helppoa ja 88 prosenttia piti palvelun näkymää selkeänä. 93 prosenttia koki Omakannan hyödylliseksi terveystietojen seuraamisessa ja 87 prosenttia arvioi, että sen avulla sai hyvän kokonaiskuvan lääkityksestä. 86 prosenttia käyttäjistä raportoi ymmärtävänsä palveluun kirjatut tiedot.

Omakantaa käyttäneistä vastaajista 13 prosenttia kuitenkin koki palveluun kirjattujen tietojen olevan virheellisiä ja 10 prosenttia koki tiedot hankaliksi ymmärtää. 22 prosenttia palvelun käyttäjistä pelkäsi, että asiattomat henkilöt katsovat heidän tietojaan tai että heidän sähköisesti tallennetut tietonsa voivat kadota. 62 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, löytyykö Omakannasta helposti tieto niistä terveydenhuollon yksiköistä ja apteekeista, jotka ovat katsoneet tai käsitelleet heidän reseptitietojaan. 17 prosentilla käyttäjistä oli hankaluuksia löytää palvelusta etsimäänsä tietoa. 16 prosenttia palvelua käyttäneistä vastaajista haluaisi opastusta Omakannan käyttöön.

Omakanta on osa kansallisia Kanta-palveluita, ja sen tarkoituksena on edistää kansalaisten mahdollisuuksia seurata omia lääkitys- ja terveystietojaan ja siten osallistua oman terveytensä hoitoon. Käyttäjien kokemuksia palvelun käytettävyydestä tarvitaan, jotta palvelua voidaan kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmäksi ja jotta palvelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida.

Tutkimuksen mukaan Omakannan käytettävyys on pääosin hyvä, mutta palvelun käytön opastusta on kehitettävä, jotta käyttäjät löytävät sieltä helpommin tarvitsemansa tiedot. Myös palvelun tietosuojakäytänteistä on tiedotettava nykyistä enemmän, jotta palveluun liittyviä tietosuojahuolia saataisiin hälvennettyä. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kiinnittää huomiota tietojen kirjaamiseen, sillä osa Omakannan käyttäjistä kokee palveluun tallennetut tiedot virheellisinä tai hankalana ymmärtää.

Tutkimus toteutettiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea keväällä 2019. Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö jakoi yhteensä 2 866 kyselylomaketta täysi-ikäisille reseptiasiakkaille, jotka hakivat lääkkeitä sähköisellä reseptillä itselleen tai alaikäiselle lapselleen. Kyselyyn vastasi 994 asiakasta eli 35 prosenttia kyselyn saaneista. Heistä 82 prosenttia eli 820 vastaajaa käytti Omakantaa. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa projektia, jossa tutkitaan Omakannan käyttöä ja käytettävyyttä lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta. Tutkimusta rahoitti Kela.

Lue seuraavaksi: