Jo yli 2,7 miljoonaa henkilöä käytti Omakantaa viime vuonna, tiedottaa Kela. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli lähes 15 prosenttia. Kansalaiset uusivat reseptejä ahkerasti netissä ja katsoivat koronatestituloksensa Omakannasta.

Viime vuosi ei tuonut poikkeusta Omakannan suosion kasvuun. Palvelussa oli kaikkiaan yli 29 miljoonaa käyntiä. Jo lähes kolmannes kaikista reseptien uusimispyynnöistä tehtiin Omakannassa. Lokakuussa tehtiin Omakannan kaikkien aikojen kuukausiennätys: melkein miljoona eri kävijää.

Ensimmäinen käyntipiikki Omakannassa nähtiin alkukeväällä, kun koronaepidemia alkoi Suomessa ja kansalaiset sulkeutuivat koteihinsa.

– Keväällä kasvua toi erityisesti reseptien uusiminen Omakannassa, liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kanta-palveluista kertoo.

Alkusyksyllä nähtiin seuraava piikki, kun laajat koronatestaukset käynnistyivät. Käyntejä on sen jälkeen ollut pysyvästi enemmän kuin edellisvuosina. Myös alaikäisen puolesta asiointi Omakannassa lisääntyi syksyllä.

Vaikka digipalvelut ovat erityisessä arvossa korona-aikana, Omakannan suosio kertoo myös, että palvelu on vakiintunut kansalaisten käyttöön.

– Trendi on ollut kasvava koko Omakannan historian ajan. Arviomme on, että käytön kasvu jatkuu myös pandemian jälkeen, Holmroos sanoo.

Myös iäkkäämpi väestö on ottanut Omakannan hyvin vastaan. Yli 65-vuotiaista jo 48 prosenttia käytti viime vuonna Omakantaa.

– Tämä kertoo paitsi ikäihmisten digitaitojen paranemisesta myös siitä, että Omakanta vastaa heidän tarpeisiinsa. Kun Omakannassa kerran uusii reseptin tai tarkastaa laboratoriotuloksen, harva haluaa palata vanhaan käytäntöön, Holmroos sanoo.

Viime vuoden lokakuu toi Omakantaan muutoksen, kun huoltajat ovat päässeet vähitellen asioimaan yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen puolesta. Aiemmin huoltaja on voinut asioida vain alle 10-vuotiaan puolesta. Uudistus etenee Suomessa nyt sitä mukaa, kun terveydenhuollon organisaatiot tekevät tarvittavat muutokset potilastietojärjestelmiinsä.

Tänä keväänä Omakantaan tulee odotettu uudistus, kun myös täysi-ikäisen puolesta asiointi tulee mahdolliseksi. Sen jälkeen täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen henkilön puolesta Omakannassa, kunhan hän on saanut siihen valtuuden Suomi.fi-verkkopalvelussa.