Terveydenhuolto on kiireinen luonnostaan, mutta samalla ammattilaisilta vaaditaan kykyä pysähtyä yksilöiden äärelle. Näin esimerkiksi siksi, että perheväkivaltaa kokeneet käyttävät enemmän terveydenhuollon palveluita kuin muu väestö ja terveydenhuolto on avainasemassa perheväkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.

Suomi on lisäksi Euroopan Unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille.

Perheväkivallan kirjaaminen Suomen terveydenhuollossa on kuitenkin puutteellista, kävi ilmi terveystieteiden maisteri Salla Kivelän tuoreessa väitöskirjassa. Hän tutki perheväkivallan kirjaamista terveydenhuollossa sekä väkivallan yhteyttä yksilön ja perheen hyvinvointiin.

Tutkimusaineisto kerättiin sairaalan sähköisistä potilasasiakirjoista sekä kyselylomakkeilla. Tutkimuksen aineisto sisälsi 1561 osallistujaa, joista 206 (13 prosenttia) oli kokenut tai käyttänyt väkivaltaa perheessä. Suurin osa vammoista hoidettiin sairaalassa päivystysaikaan ja ne vaativat lukuisia tutkimuksia ja toimenpiteitä.

Perheväkivallan kirjaamista ja diagnoosikoodien käyttöä perheväkivaltapotilaiden hoidossa ei ole Suomessa aikaisemmin kuvattu näin laajasti. Lisäksi perheväkivaltaa kohdanneiden perheiden hyvinvoinnista on vain vähän tietoa.

Kivelän väitöksen perusta on se, että vammat ja väkivallan tekijä on kirjattava terveydenhuollossa kansainvälisen ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodien avulla.

Perheväkivallan kirjaaminen osoittautui puutteelliseksi, koska ainoastaan murto-osaan (kolme prosenttia) käynneistä oli vammojen lisäksi kirjattu väkivallan tekijän ilmoittava diagnoosikoodi.

– Väkivallan kirjaamiseen tulisi panostaa, koska puuttuvat diagnoosikoodit vääristävät perheväkivallan yleisyyttä ja vähentävät diagnoosikoodien hyödyllisyyttä tilastoinnissa ja seurannassa, Kivelä sanoo Tampereen yliopiston väitöstiedotteessa.

Hyvän hoidon ja kirjaamisen avulla voidaan lisätä potilaiden, perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointia.

– Huolellinen kirjaaminen lisää perheväkivallan havaitsemista ja ongelman näkyvyyttä yhteiskunnassa.

..

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten avuksi lomakkeita perheväkivallan puheeksi ottamiseen ja kirjaamiseen tänne.