Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen löysi huomautettavaa lokakuisessa tarkastuksessaan Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa.

Hänen mukaansa sairaalan pitäisi luopua liikkumista rajoittavista lupakäytännöistä, parantaa eristyskäytäntöjä sekä kertoa potilaille paremmin heidän oikeuksistaan.

Nykyisin sairaalan osastojen ohjeet perustuvat "lupakäytäntöihin". Potilaan on saatava erillinen lupa liikkumiseen sairaalan alueella, omaisuuden hallussapitoon tai vieraiden vastaanottamiseen.

Oikeusasiamiehen mukaan lain lähtökohta on kuitenkin päinvastainen: potilasta voidaan kieltää poistumasta tietyn hoitoyksikön tiloista, hänen omaisuuttaan voidaan tietyin edellytyksin ottaa haltuun tai hänen yhteydenpitoaan voidaan rajoittaa. Siitä on kuitenkin tehtävä valituskelpoinen päätös.

Oikeusasiamies löysi puutteita myös henkilöntarkastuksiin liittyen. Tarkastuksia ei oltu kirjattu lainmukaisesti eikä niille oltu esitetty lainmukaista perustetta.

Esimerkkitapauksessa potilasasiakirjamerkinnöissä vain todettiin, että mielentilatutkittavalle tehtiin henkilökatsastus.

Niistä ei käynyt ilmi, millä todennäköisillä syillä epäiltiin, että tutkittava oli päihdyttävän aineiden vaikutuksen alainen tai hänellä oli kiellettyjä aineita tai esineitä kehossaan.

Oikeusasiamies totesi, että edellä mainittu edellytys ei täyty vain sillä perusteella, että henkilö saapuu vankilasta. Epäilyn on perustuttava konkreettiseen tosiseikkaan, esimerkiksi vankilasta saatuun vihjeeseen.

Potilaalla on oikeus helpottaa oloa

Oikeusasiamies puuttuu lausunnossaan myös eristyskäytäntöihin.

Sairaalan rajoitusohjeista tulisi käydä ilmi, että eristetyllä potilaalla on oikeus pitää lehtiä ja kännykkää ja oloa helpottavia esineitä, jos hänen terveydentilansa sen sallii.

Oikeusasiamies piti potilaan kuukausia tai jopa vuosia kestävää asumista eristyshuoneessa huolestuttavana ja päätti selvittää potilaiden pitkien eristämisen mahdolliset vaihtoehdot.

Huomautettavaa löytyi myös potilaiden vaatetuksesta eristyksessä. Oikeusasiamies aikoo selvittää sen lainmukaisuuden. Kahdessa esimerkkitapauksessa potilas oli eristetty alasti tai alusasussa.

Oikeusasiamiehen mukaan sairaalan tulisi jatkossa tiedottaa potilaalle hänen oikeuksistaan paremmin.