Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen Valvira arvioi tänään, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy sen johdosta, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi viikko sitten varoituksen, jonka Valvira antoi keuhkolääkäri Olli Pololle tammikuussa 2015.

Se ilmoitti harkitsevansa asian saattamista korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Valviran nyt kumottu varoitus liittyi siihen, että se katsoi Polon vaarantaneen useiden potilaidensa potilasturvallisuuden. Polo tunnetusti hoitaa yksityispraktiikassaan kokeellisin hoidoin potilaita, joiden hän katsoo sairastavan kiisteltyä tautia kroonista väsymysoireyhtymää (CFS).

– Hallinto-oikeus ei varoitusta kumotessaan millään tavalla arvioinut sen perusteita eli sitä, vaarantaako Polo potilaita hoitaessaan potilasturvallisuuden, johtaja Tarja Holi Valvirasta sanoo.

Hallinto-oikeuden ratkaisu perustui siihen, että Polo oli toimittanut oikeuteen runsaasti asiaa koskevaa tieteellistä selvitystä sekä sellaista uutta selvitystä, joka ei ollut Valviran tiedossa sen tehdessä päätöstä varoituksesta.

Oikeus palautti asian Valviran käsiteltäväksi.

– Tämän asian yhteydessä sekoitetaan usein kaksi asiaa. Potilasturvallisuuden arviointi sekoittuu hoitosuositusten laatimiseen ja lääketieteellisen tutkimuksen näytönasteen arviointiin, Holi sanoo.

Hoitosuositusten laatiminen tai lääketietellisten tutkimusten tieteellisen näytön arviointi ei kuulu Valviran tehtäviin, hän painottaa.

Kiinnostava kysymys on, viekö hallinto-oikeuden päätös pohjan Valviran tuoreelta päätökseltä Olli Polon lääkärinoikeuksien rajoittamisesta.

Kumoutuuko nyt rajoituspäätös, Tarja Holi?

– Ei. Ammattioikeuden rajoituspäätös on edelleen voimassa.

Valvira päätti toissaviikolla, että Polo saa jatkossa harjoittaa lääkärin ammattia vain palvelussuhteessa julkisen terveydenhuollon puolella. Yksityispraktiikan pitäminen on häneltä kielletty.

Päätös perustuu Polon toiminnasta varoituspäätöksen jälkeen hankittuun laajaan uuteen selvitykseen ja arviointiin. Holi kertoo Valviran saaneen potilasturvallisuuden vaarantumisesta lukuisia uusia ilmoituksia.

– Olemme hankkineet runsaasti uutta selvitystä Polon toteuttamasta hoidosta ja sen vaikutuksesta potilasturvallisuuteen.

Toinen kiinnostava kysymys on, mitä Polo nyt tekee.

Hänellä on laaja potilaskunta, joka sosiaalisen median kommenttien perusteella kokee jäävänsä ilman Poloa heitteille.

Salliiko laki esimerkiksi sen, etä Polo hankkisi lääkärinoikeudet Ruotsista ja siirtyisi pitämään vastaanottoa siellä?

– Kyllä, ellei Ruotsi sitä erikseen kiellä. E

U-mailla on velvollisuus ilmoittaa lääkärinoikeuksien rajoituksista tai poistamisesta IMI-järjestelmään, jonka kautta tieto kulkee kaikille EU-maille.

– Kunkin maan on itse päätettävä, ryhtyvätkö he asian suhteen toimenpiteisiin, Holi sanoo.