Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista. Asiaa koskevan tartuntatautilain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan koronapassi on vaihtoehto koronarajoituksille.

”Lähtökohtana on, että yhteiskunta on hybridistrategian mukana auki, kun rokotekattavuus on riittävällä tasolla. Normaalin arjen pyörittämiseen ei tässä tilanteessa tarvita rajoituksia”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Kiurun mukaan koronapassille on tarvetta silloin, jos jossakin päin maata ilmenee tartuntaryppäitä ja paikallisiin rajoituksiin joudutaan turvautumaan.

"Toimija edellyttäisi lähtökohtaisesti koronapassia asiakkaalta. Silloin rajoitukset eivät koskisi tapahtumaa”, Kiuru sanoi.

Koronapassin saa Omakannasta

Koronapassina toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vaihtoehtona valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamille koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat, kuten elinkeinonharjoittajat, voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa. Tällaisia rajoituksia voisivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Koronapassi ei olisi kuitenkaan vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on sulkenut tilan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

”Koronapassi mahdollistaa avata tiloja terveysturvallisesti ja viranomaisten estämättä. Tapahtumajärjestäjät ovat kärsineet koronasta paljon. Koronapassin käyttöönotto parantaa järjestäjille sekä yleisölle ja kävijöille varmuutta, että tilat voidaan pitää auki ja tapahtumat järjestää”, ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä kommentoi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta, mutta lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi 12–17-vuotiaiden testaaminen koronatodistuksen saamista varten olisi turvattava julkisessa terveydenhuollossa, jos lapsi ei olisi saanut koronarokotteita.

Tällä hetkellä Suomessa koronarokotteen voivat saada 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Krista Kiuru perustelee 12 vuoden ikärajaa ”lapsivaikutusten näkökulmalla”.

”Olemme jatkuvasti muistuttaneet viranomaisia lapset ensin -periaatteesta. Jos rajoituksia tulee päälle, olisi kohtuullista, että nuoret lapsetkin voisivat rajoituksista vapautua. Kokonaisuutta on käyty läpi lapsiasiavaltuutetun kanssa.”

Ministeri korostaa, että näin pystytään varmistamaan se, että myös rokottamattomat 12-17-vuotiaat voivat osallistua tapahtumiin, jos merkittävä tartuntarypäs osuu omalle alueelle.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tapahtuman järjestäjä voisi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saisi maksutta sovelluskaupasta.Koronatodistuksen lukija ei keräisi tai tallentaisi todistusten tietoja.

Maahantulosäännökset jatkuvat ennallaan

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle myös esityksen tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Säännöksillä pyritään suojelemaan väestön terveyttää ehkäisemällä ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Hallituksen esityksen mukaisia terveysturvallisuustoimia on käytössä useissa EU-maissa.

Suomeen saapuvilta (vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä) henkilöiltä edellytetään esityksen mukaan edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä. Heidän, joilla on todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta koronavirustestistä tai ensimmäisestä koronavirusrokoteannoksesta, tulisi käydä toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa maahantulosta. Vaihtoehtoisesti henkilön tulisi käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa.

Velvollisuus esittää todistus ja osallistua testiin ei koskisi henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskelleet vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Näistä maista ja alueista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Krista Kiuru kiisti tiistain tiedotustilaisuudessa näkemykset, joiden mukaan Suomen maahantulorajoitukset olisivat "ylikireitä".

”Suomen maahantulosäännökset on laadittu EU:n raameissa eivätkä ne siis ole mitenkään tiukempia kuin muualla EU:ssa”, ministeri sanoi.

STM:n osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan Suomen malli on toiminut hyvin.

”Ulkomailta tulleita tartuntoja on ollut vain 4-5 prosenttia kaikista tartunnoista ja erityisesti jatkotartuntojen määrä on vähäinen”, hän sanoo.

Hallituksen esityksessä on myös malli siitä, että jos henkilö on ollu viimeisen 14 vrk alueella, jonka koronatilanne on "erittäin rauhallinen", niin voisi saapua Suomeen ilman testiä.

”Olennaista on se, mistä hän on ennen maahantuloa oleskellut ja mikä tämän alueen epidemologinen tilanne on”, Puumalainen kommentoi.

Malli tulisi voimaan 16.lokakuuta ja se olisi voimassa vuoden loppuun asti.

Juttua päivitetty 21.9.21 klo 15:04.