Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon tartuntatautilain muuttamisesta. Lausuntoon sisältyvät perustuslakivaliokunnan linjaukset kahteen keskeiseen ehdotukseen: terveysturvalliseen maahantuloon liittyvien säännöksien voimassaolon jatkamiseen sekä koronapassiin.

Perustuslakivaliokunnan mielestä koronapassisääntelylle on hyväksyttävät perusteet ja lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

”Koronapassia koskevaa sääntelyä on kuitenkin muutettava niin, että siinä turvataan yhdenvertaisesti nyt ehdotettua paremmin alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta voi muuttaa sääntelyä esimerkiksi nostamalla ikärajan kahdestatoista kuuteentoista vuoteen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että koronapassin esittämisvelvollisuuden piiriin jääville alaikäisille taataan säännösperustaisesti tosiasiallinen mahdollisuus koronatestiin koronapassia varten. Valiokunta painottaa myös testien tosiasiallisen saavutettavuuden merkitystä”, perustuslakivaliokunta kertoo tiedotteessaan.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä maahantulosääntelyn voimassaolon jatkamiselle on edelleen hyväksyttävät perusteet. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota velvollisuuteen osallistua toiseen testiin maahan saapumisen jälkeen. Valiokunta kehottaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa huolellisesti tarkastelemaan ehdotetun sääntelyn tarvetta tältä osin”, tiedotteessa todetaan.

Anna Kontula: Koronapassi ei perustuslain mukainen alle 16-vuotiaiden kohdalla

Perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula (vas) on jättänyt eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan lausuntoon.

”Katson, että lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin, kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla”, Kontula kirjoittaa.

”Koronapassia on esityksessä oikeutettu osaltaan sillä, että kaikilla on mahdollisuus hankkia rokotussuoja. äytännössä osa yli 12-vuotiaista lapsista ei ole voinut itse päättää rokotussuojansa tasosta”, Kontula katsoo.