Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut ohjeen liikennöitsijöille ja viranomaisille siitä, miten koronaviruksen aiheuttaman covid19-taudin leviämistä voidaan ehkäistä joukkoliikenteessä.

Kyse on suosituksesta, ei määräyksestä.

THL listaa ohjeessaan kuusi tartunnoilta suojautumisen periaatetta joukkoliikenteessä:

1. Tärkein suojautumistoimenpide on, että sairaana ei matkusteta eikä kuljettaja/kulkuvälineenhenkilökunta tule sairaana/oireisena töihin.

2. Pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista. Tämä koskee sekä henkilökuntaa että matkustajia.

3. Korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa.

4. Huolehditaan käsihygieniasta.

5. Huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta.

6. Pidetään ilmanvaihto päällä kulkuneuvossa ajon aikana.

THL:n mukaan on vaikeaa antaa tarkkoja ohjeita turvavälin pituudesta, sillä siihen vaikuttavat muun muassa kulkuneuvon matkustajatilan koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Sama koskee kulkuneuvojen lisäksi odotustiloja ja pysäkkejä sekä mahdollisia lipunmyyntipisteitä.

– Mahdollisuuksien mukaan linja-autoissa/junissa/raitiovaunuissa on pyrittävä siihen, että vierekkäisiä penkkejä ei täytettäisi muiden kuin samaan talouteen kuuluvien tai muuten läheisessä kontaktissa olevien kohdalla, THL ohjeistaa.

– Mikäli kulkuneuvossa on matkustajana voimakkaasti yskivä/aivasteleva henkilö, hänet on sijoitettava selvästi erilleen (mielellään vähintään 2 metrin etäisyydelle) muista matkustajista, jos mahdollista. Sairaalle matkustajalle voi tarjota kertakäyttöisen suunenäsuojuksen, jos sellainen on saatavilla. Matkustajaa on opastettava suu- nenäsuojan oikeaan käyttöön. Käytetyt suu- nenäsuojat on laitettava heti käytön jälkeen roskakoriin. Käsien puhdistuksesta ennen suu- nenäsuojan käsittelyä ja heti käsittelyn jälkeen on huolehdittava. Tämä koskee kaukoliikennettä, missä matkustaja on kulkuneuvossa pidemmän aikaa, THL neuvoo.

THL:n mukaan matkustajia tulisi ohjeistaa etäisyyksistä sekä siitä, että matkustamista ruuhka-aikaan tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.

Kuljettajan ja matkustajan väliset kontaktit tulee minimoida esimerkiksi suosimalla lippuostoksia verkossa tai mobiilisovelluksessa. Kuljettajan ja matkustamon väliin voidaan asettaa myös suojavarusteita.

THL:n ohje on päivätty maanantaille 25. toukokuuta.

Koronavirusepidemian aiheuttamia rajoituksia on alettu höllentää, ja lisää höllennyksiä on luvassa ensi viikon maanantaina 1. kesäkuuta.