Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakanta-palvelussa.

Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä ja kouluttavat henkilöstön tietojen kirjaamiseen. Kanta-palveluihin tarvittavat muutokset on jo tehty.

Tähän mennessä huoltaja on voinut nähdä Omakannassa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot.

Kanta-palvelut tukee terveydenhuoltoa ja järjestää koulutuksia ammattilaisille, jotta uusi toimintamalli saadaan sujuvasti käyttöön.

Vanhat tiedot eivät näy jatkossakaan huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmään tehtyä puolesta asioinnin muutosta.

Jos alaikäinen on terveydenhuollossa arvioitu kyvykkääksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus päättää, näytetäänkö hänen tietonsa Omakannassa huoltajalle. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi kyvykkyyden jokaisella käynnillä tai hoitojaksolla.

Arvioon vaikuttavat muun muassa ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia. Arvio ja päätös tietojen näyttämisestä huoltajalle on aina tapauskohtainen, eikä nuori voi päättää kategorisesti, että omat tiedot eivät näy koskaan huoltajalle.

Omakanta näyttää jo ensimmäisten terveydenhuollon organisaatioiden kirjaamia tietoja yli 10-vuotiaan alaikäisen huoltajille. Näitä organisaatioita ovat muun muassa Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuolto, Närpiön terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, Kemiönsaaren terveyspalvelut, Ålands hälso- och sjukvård, eräät yksityiset lääkäriasemat ja Silmäasema.

Uuden toiminnallisuuden ovat ottaneet käyttöön potilastietojärjestelmien toimittajat Atostek ja Abilita.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.