Sosiaali- ja terveysministeriö asetti koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, jonka toimikausi on 26.8.2020–31.12.2021.

Koordinaatioryhmä tukee 19. elokuuta päivitetyn kansallisen testausstrategian toimeenpanoa. Se muodostaa valtakunnallista tilannekuvaa ja tuottaa ennakoivaa arviota sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisestä laboratoriomateriaalista ja sen riittävyydestä koronavirustilanteessa.

Tavoitteena on tukea alueellisia toimijoita testausstrategian toimeenpanossa.

Työryhmä tekee tarvearvioon perustuvat esitykset sosiaali-ja terveysministeriölle laboratorioiden omien hankintojen lisäksi tarvittavista keskitetyistä hankinnoista sekä tarvittavasta materiaalijaosta alan toimijoiden kesken.

Koronavirustestaamisen kehittäminen ja testausstrategian toimeenpano edellyttävät suoraa keskusteluyhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten palvelujärjestelmän toimijoiden kesken. Koordinaatioryhmä tukee tätä työtä perustuen erikoissairaanhoidon viiden erityisvastuualueen malliin sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön laboratorioalalla.

Viime viikolla 19. elokuuta päivitetyn kansallisen koronatestausstrategian mukaan tavoitteena on nostaa koronatestauskapasiteettia syksyn aikana nykyisestä noin 14 000 näytteestä vuorokaudessa 20 000 näytteeseen vuorokaudessa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan nykyistä enemmän ammattihenkilöstöä näytteenotossa, laboratorioanalytiikassa ja sen jälkeisessä tartunnanjäljitystoiminnassa. Myös laitehankintojen tarve ja laboratoriomateriaalin kulutus kasvaa entisestään.

Tarve on jo nykyisellään suurempi kuin esimerkiksi aiemmissa influenssaepidemioissa.

Epidemian jatkuessa tai edetessä on ensisijaista, että sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toteuttavat koko ajan omia hankintojaan materiaalivarastojen täydentämiseksi. Tämä koskee myös laboratorioalan toimijoita ja siihen liittyvää näytteenottoa.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Ryhmässä ovat edustettuina koronavirustestausta tekevät julkiset ja yksityiset laboratoriot, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ja HUS-logistiikka, joka koordinoi viiden erityisvastuualueen materiaalihankintoja sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koordinaatioryhmän kokoonpano:

 • Puheenjohtajana Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jari Kauranen, ylilääkäri, NORDLAB
 • Tapio Seiskari, mikrobiologian erikoisalajohtaja, FIMLAB
 • Kaisu Rantakokko-Jalava, osastonylilääkäri, TYKS Laboratoriot
 • Ulla Kärkkäinen, ylilääkäri, ISLAB
 • Maija Lappalainen, ylilääkäri, HUSLAB
 • Sohvi Hörkkö, lääketieteellinen johtaja, SYNLAB
 • Timo Walle, lääketieteellinen johtaja, VITA Laboratoriot
 • Jaana Syrjänen, osastonylilääkäri, TAYS ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Jutta Peltoniemi, ylilääkäri, Turun kaupunki
 • Pasi Pohjola, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kalle Tervo, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Lasse Ilkka, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Carita Savolainen-Kopra, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jyrki Putkonen, johtaja, HUS-logistiikka