Meneillään oleva kunta-alan työsopimusneuvotteluja vauhdittava hoitajien ylityö- ja vuoronvaihtokielto on poikinut uuden kiistan.

Sen pelisäännöistä näyttää syntyneen erimielisyyttä työmarkkinoilla.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry ilmoitti eilen, että Hyvinvointialan Liitto HAL on antanut väärää tietoa siitä, mitä vuoronvaihtokielto mahdollistaa.

Hyvinvointialan Liiton maanantaisen käsityksen mukaan työnantaja voi yksityisellä sosiaalipalvelualalla muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti, jos työn teettämisen edellytyksissä tapahtuu ennalta arvaamaton muutos eikä vuoronvaihdosta onnistuta sopimaan muilla keinoin.

Tämä Hyvinvointialan Liitonohjeistus on harhaanjohtava, tiedotti Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö eilen.

Ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin varattua käytäntöä ei voi TSN:n mukaan soveltaa tämänhetkiseen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, koska kyseessä ei ole ennalta-arvaamaton muutos.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli etukäteen työnantajan tiedossa, TSN tiedotti.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ei järjestön mukaan pitäisi vaikuttaa työpaikan normaaliin toimintaan, jos työnantaja on alun perin resursoinut työn asianmukaisella tavalla ja palkannut riittävästi henkilökuntaa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyivät tammikuun lopussa.

Uuden sorvaamisessa erityisen vaikeaa on ollut työntekijäpuolen vaade kilpailukykysopimukseen kuuluvien lomarahaleikkausten korvaamisesta työntekijöille.

Myös esimerkiksi niin sanotulla nollasopimuksella työskentelevien asemaa halutaan parantaa.

Neuvottelut jatkuvat tänään klo 17.

On mahdollista, että huomenna torstaina klo 7 SuPerin, ERTO:n, JHL:n ja Tehyn jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee yksityisten sote-palvelujen puolelle.