Hallitus aikoo nyt panna sote-palvelujensa ulkoistamista vielä harkitsevat kunnat tiukoille.

Eduskunnalle tänään antamassaan lakiesityksessä hallitus haluaa, että tulevilla maakunnilla olisi oikeus irtisanoa kuntien tekemät sote-palvelujen ulkoistamissopimukset korvauksetta.

Voimassa olevan lain mukaan laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin on pitänyt sisällyttää irtisanomisehto, jos ulkoistus koskee yli 50 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sote-palveluista ja sopimuksen kesto on yli 5 vuotta. Tällöin tuleva maakunta voi irtisanoa sopimuksen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.Nyt lakia muutetaan siten, että palvelujen hankkimista koskevaan sopimukseen pitäisi laittaa irtisanomisehto aina silloin, kun ulkoistus koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun sopimus jatkuisi vuotta 2020 pitemmälle.

Lakiesitys rajoittaa myös pitkäaikaisia rakennusten käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja.

Rajoitustoimia tiukennetaan STM:n tiedotteen mukaan siksi, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimukset rajoittavat tulevan maakunnan mahdollisuutta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja tarkoituksenmukaisesti.

Ministeriön mukaan sairaanhoitopiirien nyt yleensä velkarahalla tekemät investoinnit uudisrakennukseen tai peruskorjaukseen tarkoittavat, että rakennukset ja niihin sidottu velkapääoma siirtyvät maakunnille riippumatta siitä, mikä todellinen tarve on tulevaisuudessa.

Hallitus jatkoi esityksellään kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa vuoden 2020 loppuun saakka.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018