Göteborgin yliopiston Sahlgrenska-akatemian tutkimuksessa havaittiin, että myöhäisteini-iän korkea BMI enteili selvimmin tehohoitoa vaativaa koronaa aikuisiässä.

Tutkimusten mukaan liikalihavuus on vakavan covid-19:n riskitekijä. Aiemmin ei ole tehty laajaa tutkimusta siitä, miten varhainen ylipaino tai liikalihavuus olivat yhteydessä myöhemmän iän vakavaoireiseen koronaan.

Tuore Obesity-lehdessä julkaistu Göteborgin yliopiston rekisteritutkimus sisältää tiedot Ruotsin asevelvollisuusrekisterin yli 1,5 miljoonasta ruotsalaisesta miehestä. He ovat syntyneet vuosina 1950–1987 ja astuneet varusmiespalvelukseen vuosina 1969–2005. Pituus ja paino mitattiin palvelukseen astuttaessa.

Nuorilla miehillä, joilla oli korkea BMI, oli suurentunut riski saada vakavaoireinen, sairaalahoitoa vaativa covid-19 myöhemmin, tiedotteessa kerrotaan.

Kun tiedot yhdistettiin sairaalarekisterin, tehohoitorekisterin ja kuolinsyyrekisterin kanssa, ilmeni selvä yhteys nuorten korkean BMI:n ja riskin saada sairaalahoitoa vaativa covid-19 vuosia myöhemmin välillä.

Riski kasvaa jo normaalipainosta

Tutkimusta varten tutkijat olivat jakaneet miehet kuuteen ryhmään, alipainosta (BMI 15–18,5) normaalipainoisen kolmeen eri tasoon (18,5-20, 20-22,5 ja 22,5-25), ylipainoon (25–30) ja liikalihavuuteen (BMI 30 tai enemmän).

Koko ryhmässä tutkimusvuonna 2020 sairaalahoitoa tarvitsi 4 315 covid-19-potilasta, joista 729 oli tehohoidossa. Tutkimuksen aikana 224 miestä kuoli koronavirukseen.

Jo nuorten normaalipainon ((BMI 22,5–25) rajoissa olevista arvoista havaittiin lisääntynyt riski sairaalahoidon tarpeeseen covid-19-tilanteessa. Hoidon tarve kasvoi vähitellen BMI-arvojen noustessa 15–50 vuotta aikaisemmin palvelukseen astuneista.

Kaksinkertainen riski

”Väestötasolla nähdään, että myöhäisen teini-iän liikalihavuus lisää sairaalahoidon ja tehohoidon riskiä covid-19:n yhteydessä. Teini-iässä liikalihavuudesta kärsivillä on yli kaksi kertaa suurempi riski joutua tehohoitoon verrattuna BMI 18,5–20 -lukuun, Josefina Robertson, Göteborgin yliopiston Sahlgrenska-akatemian tutkija, infektiosairauksien ST-lääkäri sanoo.

Maria Åberg on muun muassa Göteborgin yliopiston Sahlgrenska-akatemian yhteisölääketieteen ja kansanterveyden laitoksen apulaisprofessori. Hän sanoo, että useat tutkimukset ovat todistaneet liikalihavuuden olevan riskitekijä sairastumiseen vakavasti covid-19:ään.

”Nyt näytämme, että ylipainolla ja lihavuudella on roolinsa jo varhaisessa elämässä”, hän sanoo.

Tärkeää tulevien pandemioiden kannalta

Liikalihavuus voi liittyä lisääntyneeseen riskiin sairastua vakavasti muihin erilaisiin tartuntatauteihin, kuten influenssaan. Liikalihavuudella on negatiivinen vaikutus immuunijärjestelmään. Se lisää taipumusta tulehduksille, mikä voi edistää vakavampia infektioita.

Tämän tutkimuksen varhaisten BMI-arvojen havaittiin vaikuttavan keski-ikäisyyteen asti. Tämä käy ilmi HPI:n Health Profile Instituten 151 693:n osallistujan terveystestien tiedoista.

”On mielenkiintoista nähdä, miten miesten korkea BMI murrosiässä on riskitekijä vakavalle covid-19:lle monta vuotta myöhemmin. Myös muut tutkimukset osoittivat teini-iän korkean BMI:n säilyneen myös keski-iässä. Siksi on tärkeää ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin liikalihavuutta vastaan varhaisessa vaiheessa, ei vähiten tulevien viruspandemioiden edessä”, Robertson sanoo.

Lue lisää: