Nuorten tupakointi ei enää vähene, ja nuuskan kulutus lisääntyy. Tiedot saatiin sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystutkimuksesta. Tutkimuksessa kyseltiin 12–18-vuotiaiden nuorten elämäntavoista.

Suomalaiset nuoret ovat pitkään vähentäneet tupakkatuotteiden käyttöä, mutta kahden viime vuoden aikana tämä suuntaus näyttää pysähtyneen. Nuuskan käyttö lisääntyy, ja myös tyttöjen nuuskaaminen on lisääntynyt 2010-luvulla. Myös nuorten alkoholin käytön väheneminen on pysähtynyt.

Suomalaisista 16–18-vuotiaista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 13 prosenttia, 14-vuotiaista vain noin kaksi prosenttia. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 25 prosenttia ja kahdeksan prosenttia ja vuosituhannen alussa 32 prosenttia ja 14 prosenttia. Kansanterveyden näkökulmasta pitkään jatkunut myönteinen kehitys näyttää kuitenkin pysähtyneen kahden viime vuoden aikana. Huolta herättää se, että 2010-luvulla nuorista yhä useampi on alkanut käyttää nuuskaa päivittäin tai silloin tällöin: 16–18-vuotiaista tytöistä noin kuusi prosenttia ja pojista noin 15 prosenttia.

Näistä tiedoista huolimatta STM:ssä arvioidaan, että tavoite savuttomasta Suomesta vuoteen 2030 mennessä on hyvin mahdollinen. Noin kolmannes 14–18-vuotiaista ja puolet 12-vuotiasta uskoo tupakkalaissa asetettuun tavoitteeseen, että vuonna 2030 juuri kukaan ei tupakoi Suomessa. Tämä on enemmän kuin vuonna 2017, jolloin nuorten terveystapatutkimus tehtiin edellisen kerran.

Myös tupakansavulle altistuu yhä harvempi. Yhä useampi perhe on savuton: vanhemmat polttavat vähemmän kuin aiemmin. Kodin sisätiloissa ja autossa tupakoidaan harvoin. Tämä kaikki tukee mahdollisuuksia siirtyä savuttomaan yhteiskuntaan.

Sähkösavukkeita käytti viikoittain tai useammin noin kaksi prosenttia 16–18-vuotiaista, 14-vuotiaista vain harva. Noin puolet 16–18-vuotiaista pojista ja kolmannes tytöistä oli kokeillut sähkösavukkeita. Kokeiluun nuoria kannustavat kokeilunhalu ja kavereiden esimerkki. Sähkösavukkeita kokeilleista harvempi kuin joka kymmenes nuori ilmoitti kokeilun syyksi halun lopettaa tupakointi. Sähkösavukkeiden käyttö nuorten keskuudessa ei ole lisääntynyt sen jälkeen, kun ne tulivat markkinoille 2010-luvun alkuvuosina.

Myös alkoholin käytön väheneminen on pysähtynyt. Raittiiden nuorten osuus lisääntyi ja alkoholin käyttö ja humalajuominen vähenivät nuorten keskuudessa koko ajan vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kahden viime vuoden aikana kehitys näyttää pysähtyneen. Poikkeuksena on 18-vuotiaiden poikien humalajuominen, joka on edelleen vähentynyt.

Alkoholijuomien myynnin ikärajan valvonta Alkossa ja kaupoissa toimii hyvin. Alaikäiset eivät pysty ostamaan juomia Alkosta itse, ja myös kaupoista vain harva on pystynyt itse hankkimaan alkoholia. Yksittäisissä vähittäismyyntiliikkeissä myynnin valvonta voi vielä pettää.

Lue lisää:

Koulutusryhmien väliset erot nuuskan käytössä kasvoivat – Ammattiin opiskelevien nuuskaaminen lisääntyi enemmän kuin lukiolaisten

Odottajat toivoivat: Tupakoinnista ei saa tehdä sallittua! – Hämeenlinnan neuvola onnistui kitkemään reilusti raskaudenaikaista tupakointia

Tupakointi saattaa tehdä ihmisestä sisäänpäinkääntyneen – Neuroottinen hän on jo ennestään