Ikääntyneiden ja lasten näkökulmat ovat olleet viime päivinä esillä, kun on uutisoitu koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Nuorten ääni sen sijaan on jäänyt taka-alalle.

– Suurin osa nuorista selviääkin muutoksesta oman luovuuden, sopeutumiskyvyn ja läheisten avulla, sanoo johtaja Terhi Laine Diakonissalaitoksen Vamos-palveluista tiedotteessa.

Kuitenkin 16-29-vuotiaista nuorista noin 60 000 elää tilanteessa, jossa riskinä on jäädä syrjään. Heistä arvioilta 20 000 elää erittäin haavoittuvassa tilanteessa. Heille globaalin maailman tuoma uhka voi tällä hetkellä näyttäytyä ylitsepääsemättömältä.

Laine painottaa, että koronaviruksen aiheuttama uhka horjuttaa nuoren tulevaisuuden uskoa.

Hänen mukaansa haavoittuvassa asemassa elävän nuoren luottamus tulevaisuuteen on jo lähtökohdiltaan heikkoa, koska nuori on kokenut lapsuudessa omien tarpeiden sivuuttamista, mitätöintiä, kaltoinkohtelua, koulukiusaamista ja hylätyksi tulemista sekä jatkuvaa epävarmuutta lähiyhteisössä.

– Osalla näistä nuorista on ollut terapia tai muu arjen selviämistä helpottava tukisuhde, joka nyt on keskeytynyt. Äärimmillään tämä voi tarkoittaa itsetuhoisten ajatusten lisääntymistä, kun kuolema tulee aiempaa lähemmäs myös yhteiskunnallisen tilanteen myötä.

On hyvä muistaa, että nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä. Joillakin kotona netin ääressä aikaa viettävällä nuorilla asiat eivät juuri muutu. Heille on tuttua kotona oleminen ja elämän rajoittuneisuus.

– Ehkä valtaosa suomalaisista saa nyt kokemuksen siitä, mikä tälle ryhmälle on ollut normaalia jo pitkään. Koulukiusatut muodostavat oman ryhmänsä. He voivat jopa kokea helpottavana, että koulua voi käydä eikä tule kiusatuksi.

Terhi Laineen mielestä tällä hetkellä on tärkeää välittää ja kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu.

– Kaikki ammattilaisten tarjoamat etätuen uudet muodot ovat tervetulleita. Myös nuoria tukevassa Vamos-palvelussa olemme nopeasti siirtäneet yksilö- ja ryhmävalmennukset verkkoon ja huolehtineet siitä, että valmentajat pitävät nuoriin yhteyttä päivittäin. Olemme saaneet nuorilta paljon kiitosta siitä, että tärkeä tuki ei ole katkennut.

Laine näkee myös jotain positiivista nykytilanteessa.

– Poikkeustilanteen pitkittyessä meillä on nyt hyvä mahdollisuus ottaa nuoret mukaan kehittämään uusia etäpalveluita. Tilanne haastaa ammattilaiset: jaetaan etätuen parhaat käytännöt ja huolehditaan, että nuori ohjataan palveluihin myös poikkeustilanteessa.

Toivoa luo myös tulevaisuuden uskoa rakentava viestintä mediassa. Erityisen merkityksellistä tämä on niiden nuorten kannalta, jotka jo ennen kriisiä kokivat näköalattomuutta.

– Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Tehdään yhdessä nuorten kanssa tulevaisuutta poikkeustilanteesta huolimatta.

Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16-29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Vamos toimii Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.