Väestöliitto palkitsi Espoon kaupungin nuorisoystävällisen poliklinikan Nupolin Tirkistys tulevaisuuteen -tunnustuspalkinnolla.

Väestöliiton mielestä Nupoli on hyvä esimerkki kunnallisesta matalan kynnyksen palvelusta. Sinne on keskitetty 13-22-vuotiaille suunnattuja toimintoja, esimerkiksi päihdehuollon, seksuaaliterveyden ja ehkäisyn palveluja. Työtä jalkautetaan nuoren lähiverkostoon.