Juhlapyhien ajan tartuntaryöppyä ei tullut, eikä epidemia tällä hetkellä kasva, toteaa strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Uusia tapauksia on kuitenkin runsaasti koko maassa ja sairaalahoidon tarpeen laskeminen on hidastunut. Eniten tapauksia esiintyy nuorilla ja työikäisillä. Vanhimpien ikäryhmien osuus ei tällä hetkellä kasva.

Suomessa ulkomailta saatujen jatkotartuntojen määrä on noussut suhteellisesti ja jossain määrin myös lukumääräisesti. Tämä osuus on noussut 13 prosenttiin, joka saattaa Voipio-Pulkin mukaan olla aliarvio.

Ulkomailta tulee Suomeen nyt enemmän tautitapauksia kuin syksyllä.

Eurooppalaisittain verrattuna Suomen ilmaantuvuus on tällä hetkellä pienintä. Suomen luku on 64, kun pahimman tilanteen eurooppalaisissa maissa se on 1500 vaiheilla.

Pahimpia maita ovat Irlanti, Britannia, Tsekki, Liettua ja Portugali sekä alueita Espanjassa, kertasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa tänään. Suomen luku on yhdessä Islannin kanssa Euroopan maiden alhaisin.

Pitkästä aikaa nousua luvuissa

Puumalaisen mukaan tautitapauksissa nähtiin eilen pitkästä aikaa nousua, kun todettiin yli 400 positiivista näytettä lisää. Tänään on ilmoitettu 399 uutta tapausta.

Taustalla on Puumalaisen mukaan raportointiviive viime viikonlopulta, lisääntynyt rajatestaus ja joitakin laajoja tartuntaryppäitä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla työyhteisöön liittyen on raportoitu joitakin kymmeniä tapauksia eilen ja tänään, Puumalainen kertoi.

Puumalaisen mukaan Suomen tartuttavuusluku, R-arvo on tällä hetkellä alle 1.

Neljän viimeisen viikon aikana Suomen tilanne on pysynyt hyvin samankaltaisena. Kuolleisuudessa on nähty varovaista myönteistä kehitytä viimeisen parin viikon aikana, Puumalainen totesi.

Päivittäin tautiin menehtyneiden määrä on Puumalaisen mukaan hieman laskenut huipputasosta, joka oli ennen joulua noin 6 henkilöä vuorokaudessa.

Ajan kuluessa ärhäkämpi, nopeammin leviävä viruskanta vähitellen muuttuu valtavirukseksi.

– Ulkomailta tulee Suomeen nyt enemmän tautitapauksia kuin syksyllä, Puumalainen kertoi. Tapauksia on tullut ulkomailta viikolla 1 noin 199 tapausta, joista on todettu suoraan 49 jatkotartuntaa ulkomailta tulleiden lähipiirissä.

Jos ketjua seurattaisiin pidemmälle, kokonaismäärä olisi todennäköisesti suurempi, Puumalainen totesi. Joukossa on sekä Suomeen palaavia suomalaisia että ulkomaalaisia, jotka eri syistä tulevat Suomeen. Rajaturvallisuus on Puumalaisen mukaan hyvin keskeinen asia, kun torjutaan virusmuunnoksen aiheuttamaa uhkaa.

– Maalista on erittäin laaja, Puumalainen sanoi ja totesi, että muun muassa naapurimaat korostuvat.

Virusmuunnokset huolestuttavat

Viruksen normaaliin kulkuun liittyy muuntuminen, Puumalainen huomautti. Ylilääkärin mukaan virusmuunnoksia on satoja ja tuhansia ja niitä varmasti löytyy joka maasta, kun seurantaa tehostetaan. Avainkysymys on nyt kuitenkin se, muuntuuko virus sellaiseen suuntaan, joka aiheuttaa joko nopeaa leviämistä tai vakavampaa tautia.

Tällä hetkellä Tanskassa leviää Britannian virusmuunnos, joka aiheuttaa noin 3,5 prosenttia Tanskan kaikista koronatartunnoista. Puumalainen ennustaa, että tällä viikolla prosenttiluku on entistä korkeampi.

– Ajan kuluessa ärhäkämpi, nopeammin leviävä viruskanta vähitellen muuttuu valtavirukseksi ja tämä sitten voi johtaa epidemian nopeaan kiihtymiseen, Puumalainen kuvasi.

Se, kauanko tähän menee aikaa, riippuu ylilääkärin mukaan kunkin maan epidemiologisesta tilanteesta. Birtanniassa aikaa kului 2,5 kuukautta, kunnes muuntuminen valtavirukseksi tapahtui. Tähän nähden Tanska on kovin alkuvaiheessa, mutta suunta on Puumalaisen mukaan kovin samankaltainen.

Eniten vaikuttaa rajojenylitys

Voipio-Pulkin mukaan eniten Suomen koronamuunnostilanteeseen vaikuttaa se, paljonko muuntovirusta muiden virusten ohella tulee rajojen yli Suomeen. Joulukuun alkuun mennessä Suomesta ei ollut löytynyt muunnoksia.

Voipio-Pulkin mukaan Tanskassa virusvariantin osuuden on nähty viikoittain kaksinkertaistuvan suhteessa kaikkiin tartuntoihin. Muunnos ottaa ekologista elintilaa perusmuodolta, hän kuvasi.

Virus pyrkii jäämään kiertämään ihmiskuntaan niin, ettei sitä saada kokonaan hävitettyä. Tähän tarvitaan rokotukset. Voipio-Pulkin mukaan Suomen tavoitteena on nyt se, että tilanne pystyttäisiin pitämään kurissa, kunnes koko epidemia saadaan hillittyä rokotusten avulla. Suomi pyrkii ”työntämään eteenpäin” vaihetta, jolloin muunnoksen osuus tapausmääristä lähtee kasvuun. Tähän Suomeen ollaan virittämässä kattavaa seurantajärjestelmää.

Kun Suomi jatkaa seurantaa, virustyyppejä löytyy Puumalaisen mukaan varmasti lisää.

– Tähän meidän täytyy varautua.

Suomessa yhteensä 86 virusmuunnostapausta

Puumalaisen mukaan tällä hetkellä Suomessa on havaittu yhteensä 86 virusmuunnostapausta, joista 80 on Britannian ja kuusi Etelä-Afrikan viruskantaa. Valtaosa liittyy suoraan matkustamiseen lähinnä Britanniasta, mutta myös monesta muusta maasta yksittäisinä tai muutamina tapauksina, Puumalainen kertoi.

Lisäksi Suomessa on havaittu muuntovirustapauksista lähteneitä jatkotartuntaketjuja, joista laajin lähti liikkeelle Britanniasta Suomeen ennen joulua palanneesta nuoresta aikuisesta. Tapauksessa ei noudatettu karanteeniohjeita, vaan kokoonnuttiin ”nuorisoporukalla”, Puumalainen kuvasi. Jatkotartuntoja on tähän mennessä tapauksesta todettu 30 ja 400 ihmistä on määrätty karanteeniin.

Tartunnanjäljittäjät ovat Puumalaisen mukaan tehneet ”erittäin kovaa työtä”, jotta tapauksesta lähteneet ketjut on saatu selvitettyä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki tiedossa olevat kontaktit tunnetaan ja on testattu sekä karanteenit määrätty. On kuitenkin Puumalaisen mukaan mahdollista, että tartuntoja todetaan vielä lisää.

Suomessa pyritään testaamaan kaikki maahan tulijat ja määräämään riskimaista tulijat mahdollisimman pian karanteeniin, jonka kesto on pidennetty 14 vuorokauteen.