Nuorten lääkärien yhdistys NLY selvittää parhaillaan lääkäreiden erikoistumispaikkojen laatua.

– Meillä ei tällä hetkellä ole vertailutietoa siitä, minkä laatuista koulutus eri paikoissa oikeastaan on. Näin sote- ja erikoislääkärikoulutusuudistuksen alla tällaista tietoa olisi kuitenkin tärkeää saada, sanoo kyselyn toteutuksesta vastaava Sara Launio.

Launion mukaan nuoria lääkäreitä halutaan myös herätellä pitämään oikeuksistaan huolta koulutuksen suhteen.

Tietoa kerätään erikoistuvilta lääkäreiltä verkkokyselyllä. Kyselyn perusteella suositeltavimmat erikoistumispaikat julkaistaan tammikuussa Helsingin Lääkäripäivillä.

NLY aikoo toistaa kyselyn jatkossa vuosittain.

– Ensisijainen tavoitteemme ei ole kertoa lääkäreille, missä on paras erikoistumispaikka. Tavoite on, että erikoistumiskoulutus kehittyy, Launio toteaa.

NLY on ottanut kyselyyn mallia Ruotsista, jossa nuoret lääkärit ovat jo pitkään toteuttaneet kaikille lääkäreille pakollisen allmän tjänst -palvelun onnistumista koskevan arvion.

– Ruotsin kysely ei koske koko erikoislääkärikoulutusta, vaan kahden vuoden allmän tjänst -jaksoa, johon sisältyy niin kirurgiaan, sisätauteihin, yleislääketieteeseen kuin psykiatriaankin perehtymistä. Kysely on siksi soveltuvin osin meidän kyselymme pohjana, mutta toki muokkasimme sitä paljon Suomen tarpeisiin, Launio kertoo.

Ruotsissa kyselyn vuosittainen julkaiseminen on innostanut terveydenhuollon toimipaikkoja kehittämään omaa toimintaansa.

– Vuoden seurannassa pahnanpohjimmaiseksi sijoittunut on seuraavassa arviossa noussutkin kärkiviisikkoon. Kyselyssä on mukana kymmeniä paikkoja. Samanlaista kehitystä toivomme näkevämme myös Suomessa.

NLY:n erikoistumispaikkaranking perustuu NPS-kysymykseen eli siihen, suosittelisiko lääkäri paikkaa kollegalleen tai ystävälleen. Lisäksi kyselyssä on perehdytykseen ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä. Myös työympäristöön ja palkkaukseen liittyviä asioita tiedustellaan.

Ensimmäisenä vuonna NLY aikoo kertoa vain huippupaikat. Tarkoitus on positiivisen kautta saada parhaat käytännöt jakoon.

– Jatkossa julkaisemme mahdollisuuksien mukaan kaikkien toimipaikkojen tulokset.

Kyselylle ja ennen kaikkea sen tuloksille NLY uskoo olevan kysyntää.

– Sote-uudistuksen aikana näistä tiedoista voi tulla toimipaikoille kilpailuvaltti. On olemassa tieteellistä näyttöä, että parempi koulutusympäristö korreloi annettavan hoidon laadun kanssa, Launio sanoo.

Erikoistuvat lääkärit voivat vastata kyselyyn marraskuun loppuun asti. Kysely löytyy NLY:n verkkosivujen kautta.