Lääketieteellisen tutkimuksen jatkuvuus on uhattuna, pelkää Nuorten lääkärien yhdistys (NLY).

Yhdistys on ottanut kantaa lääketieteellisen tutkimuksen kehityssuuntaan, jossa tutkimukseen tarkoitettu rahoitus on johdonmukaisesti niukentunut. Yhdistys muistuttaa, että Suomi on perinteisesti ollut lääketieteen tutkimuksen kärkimaita, mikä on mahdollistanut uudenaikaisimmat, tuoreeseen näyttöön perustuvat ja laadukkaat hoidot suomalaisille potilaille.

Siksi nykyisestä kehitystrendistä kärsivät viime kädessä potilaat.

Yhdistys myös huomauttaa, että kliinistä työtä tekevien lääkäreiden mahdollisuudet osa-aikaiseen tutkimustyöhön ovat heikentyneet, mikä osaltaan rampauttaa lääketieteen tutkimusta. Tutkimusmahdollisuudet ovat huventuneet yhdistyksen mukaan siksi, että terveydenhuollon palvelujärjestelmä keskittyy yhä enemmän laadun sijaan suoritteita ja käyntien määrää mittaavaksi.

– Tieteellisen tutkimuksen läpimurtoja saavutetaan harvoin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä saavutukset ovat mittavia, yhdistyksen tiedotteessa kirjoitetaan.

Väitöskirjatutkija Sara Mäkelän kommentoi tutkimuksen tilaa muistuttamalla, että mikäli tutkimukseen ei ole käytettävissä työaikaa eikä siitä saa minkäänlaista kompensaatiota, muotoutuu tutkimustyö melkoisen kuluttava. Mäkelän mukaan resursoinnilla on merkittävä lääkärien työskentelyä ohjaava vaikutus, minkä vuoksi resurssien leikkaaminen viestii vahvasti arvostuksen puutteesta.

NLY:n puheenjohtaja Sara Launio puolestaan muistuttaa, että tutkimustyö on arvostettavaa lääkärin työtä siinä missä potilastyökin.

– Tutkimustyölle tulee antaa työrauha ja sille kuuluva arvostus – siten takaamme tulevaisuuden laadukkaimman ja vaikuttavimman terveydenhuollon maassamme.