Euroopan lääkevirasto Ema on vastaanottanut myyntilupahakemuksen Novavaxin kehittämälle Nuvaxovid-koronarokotteelle.

Eman lääkevalmistekomitea (CHMP) käsittelee hakemuksen nopeutetulla aikataululla. Jos hakemusaineisto osoittautuu riittäväksi rokotteen tehon, turvallisuuden ja laadun osoittamiseksi, ehdollinen myyntilupa voidaan myöntää lähiviikkojen aikana. Ema on käsitellyt jo rokotteen laboratoriotutkimuksiin ja laatuun liittyviä aineistoja osana niin sanottua rullaavaa arviointia.

Lisäksi Eman lastenlääkekomitea (PDCO) on antanut arvionsa rokotteen lastenlääkettä koskevaan tutkimusohjelmaan (PIP). Tutkimusohjelmassa kuvataan, miten rokotetta tulisi tutkia ja kehittää käytettäväksi lapsille.

Jos Ema toteaa, että Nuvaxovidin hyödyt ovat suuremmat kuin sen riskit, se suosittelee ehdollisen myyntiluvan myöntämistä. Päätöksen ehdollisen myyntiluvan myöntämisestä tekee Euroopan komissio.

Novavax on kertonut, että sen rokotteen suojateho koronatautia vastaan on yli 90 prosenttia. Rokotteella on 93,2 prosentin tehokkuus koronaviruksen huolestuttavia ja tehostetun seurannan alaisia muunnoksia kohtaan.