Norjan Kansanterveyslaitos [Norwegian Institute of Public Health (FHI)] on jättänyt tupakan pois Covid-19 riskitekijöistä.

Terveysviranomaisten lausumana se kuulostaa vastuuttomalta.

Tupakka on keskeinen sydän ja verisuonitautien ilmaantuvuutta lisäävä tekijä, ja tupakka on osoitettu diabeteksen syytekijäksi. Yksinomaan jo näillä FHI-dokumentoimilla tiedoilla tupakkaa voidaan pitää Covid-19 taudin sairaalahoitoa vaativan hoidon riskitekijänä. Missään vertaisarvioidussa julkaisussa tupakkaa ei ole pidetty Covid-19 tartunnalta suojelevana tekijänä. Näin ollen kansanterveydellisistä lähtökohdista FHI informointia voi pitää vahvasti harhaanjohtava.

Suomessa DAT, Lääkärit vastaan tupakkaa -verkosto on norjalaisten päätöksestä tietoinen. Tätä ”Norjan THL”:n esittämää, ja sen perusteita ihmetellään. Esitetty kanta on myös WHO:n vastainen. Terveysviranomaisten lausumana se kuulostaa vastuuttomalta.

Monet ensimmäisistä Covid-19 -tutkimustuloksista on ollut nopeasti kerättyjä, mikä sinänsä on ollut ymmärrettävää. Tupakkadatan totuudenmukaisuus, tai otanta yleisemminkin, on antanut huolta kiinalaisten tulosten yleistettävyydestä. Nimittäin tupakoitsijoiden osuus (5%) on ollut erittäin pieni verrattuna tupakoinnin esiintyvyyteen Kiinassa (miehet 37-62%, naiset 2%). Yhtään sähkötupakan käyttäjää ei myöskään ole rekisteröity tutkimuksiin, vaikka WHO:n (2018) julkaisemasta 303 miljoonasta ”smokeless-tobacco” –käyttäjästä 248 miljoonaa on Etelä-Aasian alueella.

Ei tuloksia voi tulkita yksittäisen riskitekijän suhteen, jos otanta ja analyysi eivät taivu tulkintaan.

Lähtökohtaisesti tupakan osuutta koronainfektiossa riskitekijänä ei voi kumota ennen luotettavien tutkimusten tekemistä. Tämä käytännössä tarkoittaa tutkimusta, jossa on tehty biokemiallinen tupakka-altistuksen mittaaminen, kerätty edustava otos koronatapauksista ja verrokeista sekä vasta-ainemittauksilla varmistettu diagnoosit molempien ryhmien osalta.

Tähän mennessä ei ole vielä yhtään tällaista tutkimusta julkaistu. Suomen THL:n verkkosivuilla lukeekin vakavan koronataudin riskiryhmät kohdassa ”päivittäinen tupakointi, myös sähkötupakointi”.

Maria Juusela, LT

DAT Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, pj

Erikoislääkäri, Espoo

Lue lisää:

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.