Nollatoleranssi professioiden väliselle vähättelylle

Espoossa valmistellaan kirjallista hyvän toiminnan ohjeistusta sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille.

Kimmokkeena hyvän toiminnan periaatteiden laatimiselle toimi Espoossa vuosi sitten vieraillut yhdysvaltalainen lääkäri Jeff Thompson.

Thompson oli esityksensä ohessa kertonut oman organisaationsa Code of Conduct -säännöstöstä, jossa edellytetään arvostavaa suhtautumista paitsi asiakkaisiin, myös henkilökunnan keskinäiseen kanssakäymiseen.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso innostui kuulemastaan ja halusi vastaavat yhteiset pelisäännöt johtamalleen toimialalle.

– Ajatuksena on se, että me emme vain suvaitse toisiamme, vaan meidän tulee suhtautua toinen toisiimme arvostavasti ja kunnioittavasti, Metso sanoo.

Espoon nelikohtaisen ohjeistuksen tarkoitus on parantaa asiakaspalvelua ja lisätä työn imua työntekijöiden keskuudessa.

Juha Metson mukaan työntekijöiden välistä epäkunnioittavaa käytöstä ei ole Espoossa ollut ongelmaksi asti, mutta yksittäisiä ikäviä tilanteita esiintyy aika ajoin.

– Kaikilla pitäisi olla oikeus olla kokematta dissausta työpaikallaan, Metso painottaa.

Esimerkkeinä tällaisesta vähättelystä tai halveksunnasta hän mainitsee professioiden välisen vähättelyn, kasvokkain tai selän takana ikävien puhumisen.

– Me haluamme viestiä, ettei sellainen kuulu meidän toimintatapoihimme. Nämä ohjeistukset ovat positiivista viestintää siitä, miten on hyvä toimia, ja jos joku toimii ohjeistuksen vastaisesti, me puutumme siihen.

Jatkossa Espoon sosiaali- ja terveystoimeen töihin hakeville on tarkoitus kertoa toimintaohjeista. Tullessaan valituksi tehtävään tulevan työntekijän pitää sitoutua noudattamaan ohjeita.

– Tarkoitus on, että toimintaohjeet käytäisiin läpi jollakin tavalla myös nykyisten työntekijöiden kanssa kaikissa toimipisteissä. Meillä ei kuitenkaan ole vielä tarkemmin sovittu, millainen menettely olisi, Metso kertoo.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on saanut kommentoida ohjeistuksen sisältöä. Ohjeistus myös kävi henkilöstötoimikunnan käsittelyssä.

Metson mukaan aiheesta on käyty melko laajaa keskustelua.

– Koska kyseessä ei ole sanktiotyökalu vaan proaktiivinen väline, ohjeistusten laatiminen on saanut yllättävän hyvän vastaanoton. Parantamisehdotuksia on tullut, mutta ei kritiikkiä eikä tyrmäystä asiaa kohtaan.

Luonnos Espoon hyvän toiminnan periaatteista on jo valmiina. Voimaan ohjeistus saadaan alkuvuodesta.