Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) on julkaissut hyvän päivystyspaikan kriteerit. NLY:n valtuuskunnan puheenjohtaja, lastentauteihin erikoistuva lääkäri Laura Seppälä korostaa toimivan päivystyksen peruskiveä, riittävää resursointia.

“Päivystyksessä hoidetaan niitä sairauksia, jotka eivät voi odottaa. Resurssien pitää olla niin hyvällä tasolla, että potilaat voi hoitaa turvallisesti”, Seppälä kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Seppälä pitää myös erityisen tärkeänä perehdytystä ja konsultaatiomahdollisuuksia.

“Kun päivystystehtävä vastaa koulutustasoa ja nuoremmalle kollegalle on tukea saatavilla, päivystyksen järjestelyt kestävät myös ulkopuolista tarkastelua”, hän sanoo.

NLY:n mukaan tarve hyvän päivystyspaikan kriteerien määrittelylle on korostunut, kun uusi työaikasääntely muuttaa päivystyksen toimintatapoja. Yhdistys on aiemmin julkaissut hyvän työpaikan ja hyvän koulutuspaikan kriteerit. Nyt yhdistys pureutuu hyvän päivystyspaikan tekijöihin ja haluaa kehittää päivystäjille parempia olosuhteita.

Päivystysvuorojen välissä pitää ehtiä lepäämään

Lainsäädännön aiheuttamat muutokset päivystystyössä kohdistuvat työ- ja lepoaikasääntelyyn. NLY:n edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, radiologiaan erikoistuva lääkäri Sonja Aukee kertoo tiedotteessa, että yhdistyksen lähtökohtana työaikamuutoksissa ovat työhyvinvointi, työturvallisuus ja potilasturvallisuus.

“Lääkärille tulee tarjota riittävästi lepoa vuorojen välissä ja myös päivystysvuoron aikana on oltava mahdollisuus taukoihin. Lisäksi erikoislääkärikoulutuksen toteutuminen tulee kaikissa päivystysmalleissa turvata”, Aukee sanoo.

Lopulta hyvä johtaminen vaikuttaa paljon päivystystyön onnistumiseen. Sonja Aukee kertoo, että osallistava ja luottamuksellinen johtaminen parantaa päivystyspaikan ilmapiiriä, mutta hyvä johtaminen on muutakin kuin tunnelman ylläpitoa.

“Johtamisella luodaan päivystäjälle turvallinen työympäristö. Kaksisuuntainen palautejärjestelmä kehittää toimintaa ja esihenkilön tarjoama tuki esimerkiksi virhetilanteissa on välttämätöntä”, hän sanoo.

Suurin osa nuorista lääkäreistä päivystää

NLY:n puheenjohtaja Jesper Perälä toivoo, että hyvän päivystyspaikan kriteerit otetaan päivystyksen kehittämisen ohjenuoraksi, mutta huomauttaa niiden olevan vain vähimmäisvaatimuksia.

“Ilolla seuraamme, kannustamme ja jaamme eteenpäin hyvin toimivia päivystyksen käytäntöjä. Meidän kannattaa todella oppia toisten onnistumisista”, Perälä summaa.

Nuoret lääkärit tekevät paljon päivystystyötä. NLY:n ja Lääkäriliiton Koulutuspaikkakyselyssä 70 prosenttia vastaajista teki säännöllisen työajan lisäksi päivystystyötä, ja keskimäärin sitä tehtiin 46 tuntia kuukaudessa.

“Päivystyspaikan työ- ja johtamiskulttuurilla on suuri vaikutus nuoren lääkärin arkeen. Haluamme antaa työkaluja päivystyksen kehittämiseen”, Jesper Perälä sanoo.

Hyvän koulutus-, työ- ja päivystyspaikan huoneentaulut löytää tulostettavana versiona täältä.

Lue seuraavaksi: