Tulisiko nimesi näkyä jokaisen potilaasi Omakannassa, jos olet katsellut potilaan tietoja? Tämä kysymys tulee todennäköisesti kevään aikana julkisessa keskustelussa ja ehkä jopa vastaanotoilla esiin toistuvasti.

Keskustelua on jo käynnistetty heti alkuvuonna ainakin Helsingin Sanomissa, jossa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio muistutti, että tieto omista terveystiedoista ja niiden käytöstä kuuluu potilaalle.

Käyttäjien oikeus omiin tietoihinsa laajenee keväällä voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen myötä. Sen perusteella ihmisillä pitää olla oikeus saada tieto siitä, kuinka omia tietoja on eri organisaatioissa käsitelty. Organisaatioiden on pystyttävä toimittamaan tiedot kattavasti niitä pyydettäessä.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia toimialoja koko EU:n alueella, ja sen voimaantulo todennäköisesti lisää keskustelua siitä, kuinka ihmisten henkilökohtaista dataa käsitellään eri organisaatioissa. Tämä keskustelu ulottuu varmasti myös terveydenhuoltoon.

Nykyisin Omakannassa näkyy jälki siitä, missä organisaatiossa omia terveystietoja on käsitelty, mutta lainsäädäntö estää sen, että lokitiedoissa näkyisi, kuka henkilö tietoja on käsitellyt.

Toiveita siitä, että jokaisen ammattilaisen nimi näkyisi lokitiedoissa, on jo esitetty julkisuudessa. Se vaatisi kuitenkin lakimuutoksia ja laajan keskustelun. Nopeasti tämä muutos ei tapahdu.

Kanta ja keskustelu sen lokitietojen julkisuuden laajuudesta tarjoavat mahdollisuuden rakentaa luottamusta terveydenhuoltoon. Pelot Kannan tietojen joutumisesta väärien silmien alle kumpuavat ajatuksesta, että ammattilaiset käyttäisivät väärin mahdollisuutta lukea potilaiden tietoja.

Aina on mahdollista, että isossa joukossa työntekijöitä joku toimii väärin. Tärkeää olisi kuitenkin tuoda julkisessa keskustelussa esiin se, että oleellinen osa lääkäriksi ja hoitajaksi kasvamista on vaitiolovelvollisuuden sisäistäminen. Tieto potilaiden asioista ei kuulu muille.

Kullakin organisaatiolla ja työpaikalla on velvollisuus valvoa, että potilastietoja käytetään oikealla tavalla. Näiden toimintatapojen avaaminen vahvistaa luottamusta terveydenhuoltoon kokonaisuudessaan.

Potilastietoja luvattomasti katsellut ammattilainen ottaa myös ison henkilökohtaisen riskin. Kiinni jäämisen seurauksia voivat olla varoitus, käyttöoikeuksien poisto, työsuhteen irtisanominen tai purku ja tarvittaessa rikosilmoituksen tekeminen.

Kanta-palveluiden synnyttämä keskustelu yksityisyydestä kertoo siitä, kuinka digitaaliset ratkaisut haastavat uudella tavalla luottamusta terveydenhuoltoon. Kun aiemmin ei voinut mitenkään jäljittää, kuka on katsellut tietojasi paperikansioista, nyt jokaisesta katselusta jää jälki. Nämä jäljet paljastavat nopeasti organisaatiot, joissa ei toimita asiallisesti.

Digitaalisuus kasvattaa läpinäkyvyyttä ja ohjaa laittamaan prosessit kuntoon. Se on hyvä asia.