Yleinen harhaluulo on se, että nikamamurtuman huomaa aina, mutta tosiasiassa osteoporoosin aiheuttama nikamamurtuma voi olla oireeton tai se ilmenee äkillisenä ja ohimenevänä selkäkipuna, joka usein tulkitaan noidan nuoleksi. Nikamamurtuma on kuitenkin suuri riski seuraaviin murtumiin ja ennen kaikkea seuraavaan nikamamurtumaan. Lisäksi uudet murtumat ovat tavallisesti aiempaa vaikeampia.

Jokaisen aikuisen kannattaisi seurata omaa pituuttaan. Jos pituus on lyhentynyt viisi senttimetriä tai enemmän, voi kyse olla osteoporoosin aiheuttamista nikamien murtumista.

Osteoporoosia sairastavalta ihmiseltä saattaa olla murtunut useita nikamia, ja murtumien seurauksena ihminen kävelee kumarassa. Kumara asento voi käytännössä tarkoittaa, että hengittäminen ja kävely on vaikeaa ja tasapainon ylläpito on haasteellista. Selkä saattaa olla kipeä lähes aina ja yksinkertaistenkin kotiaskareiden teko voi olla mahdotonta. Elämänlaatu voi näiden kaikkien seikkojen vuoksi olla heikentynyt. Nikamamurtumat lisäävät myös kuolleisuutta.

Lisäksi koska nikamamurtuma lisää seuraavan murtuman riskiä, saattaa seuraava murtuma olla nikamamurtumaakin vakavampi murtuma, kuten lonkkamurtuma. Niinpä myös aikuisiällä on tärkeää seurata omaa pituuttaan säännöllisesti.

Osteoporoosi on huonosti tunnettu kansansairaus. Osteoporoosia sairastaa 400 000 suomalaista ja luuston haurastumisesta johtuvia murtumia tulee jopa 40 000 vuosittain. Osteoporoosi on pitkäaikaissairaus, joka hoitamattomana etenee, siksi sen varhainen diagnosointi on tärkeää.