Terveysteknologiayhtiö Nightingale kertoo siirtyvänsä kotitestien pilottitestauksen toiseen vaiheeseen.

Kotitestien pilottitestauksen ensimmäinen vaihe alkoi toisen vuosineljänneksen aikana. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö tarjosi kotitestiä 10 000 kuluttajalle.

Nightingalen mukaan kuluttajien kiinnostus palvelua kohtaan oli pilottihankkeen ensimmäisessä vaiheessa merkittävää, minkä seurauksena yhtiö on päättänyt siirtyä heinäkuussa pilottitestauksen toiseen vaiheeseen.

Pilottihanke tulee Nightingalen mukaan muodostumaan kolmesta vaiheesta, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Nightingale kertoo yhtiötiedotteessaan kotitestipilotin ensimmäisen vaiheen onnistumisen olevan yhtiölle merkittävää, sillä verinäytteiden otto asiakkaiden kotona on ”logistisesti tehokas tapa laajentaa nopeasti Nightingalen teknologian saatavuutta kansainvälisesti”.