Päijät-Hämeen terveydenhoitajien ja ravitsemusterapeuttien työryhmä on yhdessä kestävyystieteilijöiden kanssa kevään ajan työstänyt sisältöjä ja työkaluja neuvoloiden työntekijöille terveyden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen. Työ on jatkoa Lahden Ahtialan neuvolasta syksyllä 2020 alkaneelle ilmasto- ja kestävyystyölle.

Työryhmä on muokannut neuvoloiden käyntirunkoa niin, että kestävien elintapojen tukeminen korostuu neuvolakäynneillä. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä kasvispainotteista ravitsemusta.

– Aivan uutena asiana otetaan nyt esiin luontoyhteyden tukeminen. Enemmän ja enemmän alkaa olla tietoa luontoyhteyden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, kertoo kestävyysasiantuntija, lääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, joka toimii projektissa kouluttajana ja neuvonantajana.

Terveellisten elintapojen tukeminen on neuvoloissa jo vanhastaan tuttua. Grotenfelt-Enegrenin mukaan nyt nämä asiat korostuvat entisestään. Terveydenhoitajien tietoisuutta erityisesti ravitsemusasioista lisätään. Samalla vaikutetaan laajasti kansansairauksien ennaltaehkäisyyn.

– Yritetään vähentää punaisen lihan kulutusta ja kannustetaan liikkumaan kävellen ja pyöräillen ja lisäämään päivittäistä liikuntaa.

Grotenfelt-Enegreniä ilahduttaa, että tietoisuus ympäristön ja terveyden välisestä yhteydestä on kasvanut ja että terveydenhoitajilla on herännyt selkeä kiinnostus kestävyyden eri ulottuvuuksien edistämiseen työnsä kautta. Muissakin kunnissa ja myös kansallisella tasolla on osoitettu kiinnostusta Päijät-Hämeen projektiin.

Lue myös: