Turun yliopistollisen sairaalan neurologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Manu Jokela on palkittu vuoden nuorena kliinisenä tutkijana.

Jokela kuvasi väitöskirjatutkimuksessaan vuonna 2015 uuden perinnöllisen lihassairauden, joka nimettiin hänen mukaansa.

Jokelan vertaisarvioituja alkuperäisjulkaisuja on ilmestynyt alan arvostetuissa lehdissä.

Palkintoraati painotti valinnassaan erityisesti tutkimuksen saamaa laajaa mediahuomiota ja kiitteli Jokelan tehneen suomalaista tutkimusta ja tutkimaansa sairautta ansiokkaasti suurelle yleisölle.

Taysin lihastautiyksikössä valtakunnallisena asiantuntijana ja Tyksissä työskentelevää Jokelaa kiitellään palkintoperusteluissa myös taitavaksi ja tarkkanäköiseksi kliinikoksi. Jokela kohtaa päivittäin neurologisia potilaita ja pitää potilaille suunnattuja selkeitä ja hyödyllisiä esitelmiä lihassairauksista.

Kollegat kuvaavat Jokelaa erittäin kollegiaalisena työkaverina, joka on aina valmis auttamaan.

Vuoden nuoren kliinisen tutkijan palkinnon jakoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Nuorten lääkärien yhdistys. Palkinto myönnetään jatkossa vuosittain.

Huomionosoitus on tarkoitettu merkittävää kliinistä tutkimustyötä tekevälle lääkärille tai lääketieteen tohtorille, joka osoittaa sinnikkyyttä tutkimuksen sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä. Palkitun henkilön on pitänyt omalla esimerkillään tuoda kliinisen tutkimustyön tärkeyttä esille ja siten edistää tutkimuksen arvostusta.

Palkitun valmistumisesta lääketieteen lisensiaatiksi saa olla enintään 10 vuotta.

Juttua korjattu ja täydennetty Jokelan työpaikkojen osalta 3.11.2017 kello 9.15.