Netin tietopaketti kumoaa harhaluuloja

Lääkärin käyttämä aika leikkauspotilaan valmentamiseen vähenee, kun potilas hoitaa asian itse leikkauspotilaan virtuaalipalvelun kautta. Leikkaukseen.fi-sivustolta jokainen leikkaukseen valmistautuva voi käydä katsomassa, mitä toimenpiteitä on hyvä tehdä ennen leikkauspäivää, leikkauspäivänä ja sen jälkeen. Vastaavan informaation on aiemmin antanut lääkäri suullisesti ennen leikkausta.

– Leikkauksiin liittyy paljon vääriin tietoihin ja jopa luuloihin liittyviä asioita. Sivustolla käydään läpi koko leikkaustapahtuma tekstin, kuvien ja videonäytteiden avulla, kertoo sivustoprojektia johtanut Peijaksen anestesiaylilääkäri Anne Vakkuri.

Hänen mukaansa potilaan näkövinkkelistä laaditun sivuston yksi tarkoitus on vähentää leikkaukseen liittyvää jännitystä.

– Pelko ja jännittäminen ennen leikkausta ovat erittäin yleisiä. Moni on jopa kadoksissa, koska leikkaustilanne poikkeaa niin paljon normaaleista arjen rutiineista.

Käytännössä hyvä toimintatapa olisi se, että potilaalle laitetaan linkki sivustolle samassa yhteydessä, kun hänelle lähetetään leikkausaika. Näin toimitaan kuitenkin vasta muutamassa sairaalassa.

Leikkauspotilaan virtuaalipalvelu on osa virtuaalista terveyskylää, jossa on tällä hetkellä yhteensä 20 kaikille avointa taloa. Mukana sivustoiden laatimisessa ovat olleet kaikki yliopistosairaalat. Järjestelmässä on myös henkilökohtaisia digitaalisia hoitopolkuja, joihin potilas voi kirjautua omilla pankkitunnuksilla. Sivusto on otettu käyttöön viime toukokuussa, mutta asiantuntijalääkärit- ja hoitajat kehittävät sivustoa jatkuvasti.

– Työn alla on muun muassa video, jossa käydään läpi leikkaustapahtumaa potilaan näkökulmasta, joka on hyvin erilainen kuin lääkärin näkökulma leikkaukseen.

Virtuaalipalvelu vähentää myös kotouttamiseen käytettyä aikaa, koska sivusto toimii muistin tukena. Vakkurin mukaan nuoret potilaat ovat olleet ihmeissään, kun tällaista sivustoa ei ole ollut käytössä aiemmin. Hänen mukaansa yliopistosairaalapiireissä on havaittu, että myös iäkkäämmät käyttävät Internetin palveluita tehokkaasti.

– Enää on vain vähän sellaisia, joille virtuaalipalvelut ovat täysin vieraita. Esimerkiksi Hyksissä on käytössä sähköinen esitietolomake, jota ovat täyttäneet sujuvasti 80 vuotta täyttäneetkin.

Leikkauspotilaan virtuaalipalve­lussa on selvitetty myös, kuinka potilaan muut sairaudet tulee ottaa huomioon leikkaukseen valmistautumisessa. Esimerkiksi polvileikkaukseen menevän sydänpotilaan täytyy huomioida huomattavasti enemmän asioita kuin perusterveen leikkauspotilaan.

– Sivusto on laadittu yleiseksi, ja sen ohjeet soveltuvat kaikkien leikkausten valmisteluun ja niistä toipumiseen. Se pätee pääpiirteissään myös keisarinleikkauksiin. Muuten synnytyksiin liittyvistä asioista on enemmän tietoa sivuston naistentalossa, joka löytyy saman linkin takaa.

Tietoa leikkauspotilaalle

Leikkaukseen valmistautuminen etukäteen

Leikkaukseen valmistautuminen edellisenä päivänä

Leikkauksen peruuntuminen tai siirtyminen

Erityisryhmien huomioiminen

Potilasturvallisuus

Tulo sairaalaan

Valmistelut sairaalassa

Leikkausajankohta

Leikkaussalissa

Jatkohoitoon

Kotiutuminen

Toipuminen leikkauksesta

Milloin hakeudun hoitoon

Lähde: www.terveyskyla.fi/leikkaukseen#