Nenän väliseinän vinoudesta tai sivuontelotulehduksesta kärsivän potilaan elämänlaatua voidaan parantaa leikkauksella, tuoreessa väitöstutkimuksessa osoitetaan.

Lääketieteen lisensiaatti Antti Alakärpän väitöstutkimuksessa havaittiin, että nenän väliseinän vinous tai sivuontelotulehdus laskee potilaan elämänlaatua. Leikkaushoidolla elämänlaatu kuitenkin paranee lähes normaaliväestön tasolle.

Suomessa tehdään noin 1 700 nenän väliseinän leikkausta ja 3 200 nenän sivuonteloiden tähystysleikkausta vuosittain. Sairaudet ja leikkaushoidot aiheuttavat hyvin harvoin kuolleisuutta tai vakavia komplikaatioita, joten elämänlaadun huomioiminen ja sen parantaminen ovat leikkaushoitojen keskeisiä tavoitteita.

Alakärpän työ koostuu systemaattisesta katsauksesta ja potilasaineistosta.

Katsaus tehtiin tieteelliseen näyttöön perustuvan Cochrane-tietokannan sisältämistä korva-, nenä- ja kurkkutautien alan yleisimmistä leikkauksista. Katsauksen tarkoituksena oli tutkia elämänlaatu-ulottuvuuden huomioimista.

Potilasaineisto koostui 160:sta Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispotilaasta, joille tehtiin nenän väliseinä- tai sivuonteloleikkaus. Potilaiden elämänlaatua seurattiin ennen leikkausta ja vuoden ajan leikkauksen jälkeen sekä tautikohtaisella että kahdella yleistä elämänlaatua mittaavalla kyselyllä. Potilasaineistoa verrattiin samanaikaisesti kerättyyn ikä- ja sukupuolivakioituun verrokkiaineistoon.

Tutkimuksessa todettiin, että leikkausta edeltänyt elämänlaadun alenema ennustaa parhaiten hyvää leikkaushyötyä potilaalle.

Tulosten perusteella tautikohtaista elämänlaatumittausta voi suositella kliiniseen käyttöön nenän sivuontelokirurgian yhteydessä. Terveydenhuollon taloudelliset rajoitteet edellyttävät hoitojen tehon mittaamista, joten elämänlaadun keskeinen merkitys nenän väliseinä- ja sivuontelokirurgiassa edellyttää sen huomioimista.

Alakärppä väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 24. toukokuuta.