Neljäsosalla suomalaisista nuorista on liian matalat rautavarastot, osoitti LL Kerttu Toivon väitöstutkimus, joka käsitteli nuorten urheilijoiden terveydentilaa. Tutkimus osoitti myös, että nuorten urheilijoiden astma voi olla alidiagnosoitu.

Edustettuina oli kymmenen suosituinta urheilulajia Suomessa.

Väitöskirjatutkimus pohjautuu valtakunnalliseen Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimukseen, jossa kuuden liikuntalääketieteen keskuksen lääkärit tekivät perusteelliset terveystarkastukset 399 urheilijalle ja 177 nuorelle, jotka eivät osallistuneet seuratoimintaan.

Tarkastukseen kuului yleistutkimuksen lisäksi tuki- ja liikuntaelimistön tutkimus, jossa arvioitiin ryhtiä, liikkuvuutta ja liikehallintaa erilaisin staattisin ja dynaamisin testein. Lisäksi otettiin verikokeita ja sydänfilmi (EKG) sekä tehtiin keuhkojen toimintakoe. Fyysinen aktiivisuus mitattiin liikemittarin avulla.

Eri lääkärien tekemät tule-tutkimukset todettiin vertailukelpoisiksi ja toistettaviksi. Liikemittarilla mitattuna seuratoimintaan osallistuvista 14–17-vuotiaista nuorista 85 prosenttia ja seuratoimintaan osallistumattomista samanikäisistä nuorista 45 prosenttia liikkui liikuntasuositusten mukaisesti eli vähintään kohtuukuormitteisesti keskimäärin 60 minuuttia päivässä.

Seurassa urheilevat nuoret raportoivat kaksi kertaa todennäköisemmin äkillisen tai rasitusvamman kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet seuratoimintaan.

Urheilijoilla todettiin sydänfilmissä säännöllisen fyysiseen kuormitukseen liittyviä muutoksia, joiden erottaminen sydänsairauteen viittaavista muutoksista on tärkeää. Terveystarkastuksessa otettu EKG toimii myös vertailufilminä, jos urheilijan epäillään joskus myöhemmin sairastuneen esimerkiksi sydänlihastulehdukseen.

Väitöstyössä myös havaittiin, että neljäsosalla suomalaisista nuorista on liian matalat rautavarastot ja että vain pieni osa heistä oli saanut tähän hoitoa.

Myös astma saattaa olla alidiagnosoitu ongelma nuorilla urheilijoilla. Keuhkojen toimintakokeessa astmaan sopiva tulos todettiin seitsemällä prosentilla aikaisemmin terveistä urheilevista nuorista.

Kerttu Toivo on Tampereelta kotoisin oleva liikuntalääketieteen erikoislääkäri. Hän työskentelee ylilääkärinä Tampereen Urheilulääkäriasemalla UKK-instituutissa.