Suurin osa vanhustyön tekijöistä arvioi käyttävänsä digitaalisia sovelluksia tai tietotekniikkaan perustuvia laitteita noin neljäsosan työajastaan, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Yli puolet kyselytutkimukseen vastanneista arvioi kärsivänsä työn keskeytymisestä tai työn aloittamisen hitaudesta teknologian toimintahäiriöiden vuoksi ainakin kerran viikossa, ja lähes kolmannes vähintään kerran päivässä. Kotihoidossa häiriöitä koettiin esiintyvän hieman muita toimipaikkoja enemmän.

Lisäksi lähes puolet arvioi työhön liittyvän teknologian käytön tuen riittämättömäksi. Kuitenkin vain kahdeksan prosenttia vastanneista koki omien digitaitojen riittämättömyyden hidastavan työntekoa paljon tai melko paljon.

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa kyselytutkimuksessa kerätään tietoa vanhus- ja hoivatyön teknologisoitumisesta, työn luonteesta ja työoloista vuosina 2019−2025. Ensimmäinen kysely toteutettiin huhtikuussa 2019. Kyselyyn vastasi 6903 alan työntekijää.

Kyselytutkimuksen vanhustyön muutoksesta ja digitalisaatiosta toteuttaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö CoE AgeCare. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä ammattijärjestöiden (SuPerin, Tehyn, JHL:n ja Talentian) kanssa.

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on yksi Suomen Akatemian vuosille 2018–2025 valitsemista 12 tutkimuksen huippuyksiköstä. Huippuyksiköt ovat oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä. Niiden odotetaan uudistavan tutkimusta, kehittävän luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavan suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita.

CoE AgeCare perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä.