Helsingin seutu ei näytä olevan puutiaisaivokuumeen osalta uusi riskialue.

Vain neljäsosa Helsingin seudulla todetuista puutiaisaivokuumetartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta. Useimmiten tartunta on saatu muualla Suomessa.

Tämä on havaittu uudessa Helsingin yliopiston tutkimuksessa.

Vuosina 2007-2017 maassa on todettu kaikkiaan 488 puutiaisaivokuumetapausta, joista 125 Helsingin seudulla asuvilla. Tartunnoista kuitenkin vain 35 oli peräisin pääkaupunkiseudulla.

Helsingin yliopiston zoonoosivirusten tutkimusyksikkö on yhteistyössä THL:n, Biologisten uhkien osaamiskeskuksen ja Saaristolääkärien kanssa selvittänyt Helsingin seudun tartuntojen ja alueella esiintyvien viruskantojen alkuperää. Tutkimus on julkaistu Emerging Microbes & Infections -lehdessä.

Suurin osa tartunnoista eli 72 tapausta oli peräisin muualla Suomessa olevilta riskialueilta. Neljäosa eli 30 tartuntaa oli paikallisia ja 13 tartuntaa saatiin ulkomailta. Lisäksi viisi muualla asuvaa suomalaista oli saanut tartunnan Helsingin seudulla. Paikallisia tartuntoja todettiin Kirkkonummelta, Espoosta, Helsingistä ja Sipoosta.

Taudin esiintyvyys koko Helsingin alueen väestössä nousi tarkastelujakson loppuvuosina noin 1,5 tartuntaan tai 0,5 paikalliseen tartuntaan vuodessa 100 000 asukasta kohden.

Alueilla, joissa TBE-rokotukset on otettu kansalliseen rokotusohjelmaan, paikallisten tartuntojen esiintyvyys on tyypillisesti vähintään 30-kertainen.

Tutkimuksessa analysoitiin myös pääkaupunkiseudulla kuvattujen TBE-virusten perimää. Analyysin perusteella puutiaisaivokuumeviruksen keskittymät ovat toisistaan erillisiä, ja virukset ovat tulleet muualta vuosikymmeniä sitten.

– Viruksen muuntumisnopeuden ja perimän vaihtelun perustella voitiin päätellä, että TBE-virusta on saapunut Helsingin seudulle joitakin vuosikymmeniä sitten ainakin neljä erillistä kertaa, toteaa professori Olli Vapalahti tiedotteessa.

– Havainnot sopivat leviämistapaan, jossa muuttolinnut kuljettavat ajoittain puutiaisia ja TBE-virusta uusille alueille, ja toisaalta ympäristönmuutokset – ilmastonmuutos mukaan luettuna – voivat tehostaa viruksen paikallista leviämistä.