Liikunnalla ja unella on suurempi vaikutus teini-ikäisten tyttöjen mielenterveyteen kuin sosiaalisella medialla, uusi tutkimus vihjaa.

Sosiaalinen media aiheuttaa tytöille ongelmia ennemmin lieveilmiöiden, etenkin vähentyneen unen ja liikunnan tai kyberkiusaamisen, kautta.

Tutkijoiden mielestä vanhempien ei tulisikaan kantaa niin paljon huolta siitä, että jälkikasvu viettää paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Oikeampi osoite huolelle on sosiaalisen median sisällöissä ja sen varmistamisessa, että nuori saa riittävästi unta ja fyysistä aktiivisuutta.

Sosiaalisen median vaikutusta nuorten mielen hyvinvointiin selvitettiin taannoin brittiläisellä aineistolla.

Vuonna 2013 liki 13 000 nuorta kertoi, kuinka paljon he käyttävät Facebookia, Twitteriä, Instagramia, Blackberry Messengeriä, Snapchatia, Tumblriä tai mitä tahansa muuta sosiaalisen median kanavaa, pikaviestin- tai kuvanjakopalvelua. Nuorista 11 000 haastateltiin uudestaan vuotta myöhemmin, ja lähes 10 000 vielä kolmannen kerran vuonna 2015.

Lisäksi nuoret täyttivät heidän mielenterveyttään ja hyvinvointiaan koskevat kyselylomakkeet. Lomakkeissa kysyttiin myös unen ja liikunnan määrästä sekä kyberkiusaamisen kokemuksista.

Tutkijat havaitsivat aluksi, että paljon sosiaalista mediaa käyttäneet tytöt olivat onnettomampia, ahdistuneempia ja tyytymättömämpiä elämään kuin vähemmän somettaneet. Tutkimusryhmän ottaessa huomioon myös unen, liikunnan ja kiusaamiset, runsaalla sosiaalisen median käytöllä ei enää ollutkaan merkitystä tyttöjen hyvinvoinnille.

Siksi kiusaamiseen puuttumisella pystyttäisiin parantamaan tyttöjen hyvinvointia todennäköisemmin kuin estämällä teini-ikäisen pääsy sosiaaliseen mediaan.

Mielenkiintoista kyllä, samanlaisia vaikutusksia ei tutkimuksessa havaittu pojissa.

Tutkimus kyllä antoi viitteitä siitä, että runsas sosiaalisen median käyttö aiheuttaa pojillakin ahdistusta, mutta se ei kuitenkaan vaikuta heidän elämäntyytyväisyyteensä. Osittain myös poikien kokemaa ahdistusta selitti unen ja liikunnan puute sekä kyberkiusaaminen, mutta ei täysin.

Tutkijat eivät pystytkään aukottomasti sanomaan, mistä sukupuolten väliset erot johtuvat. Tyttöjen ja poikien keskuudessa on lisäksi paljon yksilöllisiä eroja.

”Tutkimustulokset ovat yleistyksiä - on olemassa haavoittuvampia poikia ja resilienttejä tyttöjä.”

Vanhempien kannattaa kysyä nuorilta sitä, millaisia sisältöjä he sosiaalisessa mediassa näkevät ja katsoa, että 13 - 16 -vuotias nuori saisi noin 10 tunnin yönet.

”Näyttöruutu itsessään ei ole toksinen,” tutkijat huomauttavat.

Tutkimuksesta kerrottiin New Scientist -lehdessä.